Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
° rok 2013
° rok 2012
° rok 2011
° rok 2010
° rok 2009
° rok 2008
° rok 2007
° rok 2006
° rok 2005
° rok 2004
° rok 2003
° rok 2002
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2011 strona główna 

rok 2011
 
 Uchwała Nr V/16/11 z dnia 14 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę nr II/4/10 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 7 grudnia 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-17 08:06:47 Informację zaktualizowano 2011-02-24 09:44:28, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr V/17/11 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/189/10 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-17 08:15:49 Informację zaktualizowano 2011-02-24 09:43:36, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr V/18/11 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin „Radomka”
Data wprowadzenia informacji 2011-02-17 08:20:17 Informację zaktualizowano 2011-02-24 09:42:36, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr V/19/11 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-24 09:47:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VI/20/11 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie w zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 11:03:49, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VI/21/11 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 11:06:19, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VI/22/11 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 11:08:42, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

jednolity identyfikator aktu:  http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/63/2025

 Uchwała Nr VI/23/11 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 11:10:14 Informację zaktualizowano 2011-04-29 13:10:54, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VI/24/11 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 11:12:11, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VI/25/11 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 11:15:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VI/26/11 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 11:17:38 Informację zaktualizowano 2011-04-01 11:20:54, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VI/27/11 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 11:22:17, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VII/28/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-29 11:25:54 Informację zaktualizowano 2011-05-18 09:35:13, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VII/29/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze roku budżetowego o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-29 11:45:41 Informację zaktualizowano 2011-04-29 11:49:24, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VII/30/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Regulaminowej oraz trybu wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-29 11:57:14, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/75/2354

 Uchwała Nr VII/31/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-29 11:58:34 Informację zaktualizowano 2011-05-24 12:33:49, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VII/32/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Data wprowadzenia informacji 2011-04-29 12:01:06, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VII/33/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Data wprowadzenia informacji 2011-04-29 12:02:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VIII/34/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2010 rok i sprawozdania finansowego.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-24 09:04:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VIII/35/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-24 09:05:42, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VIII/36/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-24 09:07:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VIII/37/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-24 09:09:53, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity id. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/118/3741
 Uchwała Nr VIII/38/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/21/11 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-24 09:14:16 Informację zaktualizowano 2012-01-23 13:43:37, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VIII/39/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolanowie.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-24 09:17:03, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VIII/40/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz zasad udzielania , obniżania i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom wynikających z art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-24 09:18:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-07-18
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr IX/41/11 z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK w Warszawie.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-23 09:19:42, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-07-18
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr IX/42/11 z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie zlokalizowanej w Sławnie.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 07:42:15 Informację zaktualizowano 2011-09-26 07:45:17, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-07-18
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr IX/43/11 z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 07:48:21, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-07-18
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr IX/44/11 z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 07:54:03, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-08-26
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr X/45/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 13:02:10 Informację zaktualizowano 2011-09-26 14:37:05, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-08-26
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr X/46/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 13:17:09 Informację zaktualizowano 2011-09-26 14:37:16, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-08-26
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr X/47/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i opłaty abonamentowej.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 13:45:10 Informację zaktualizowano 2011-09-26 14:37:30, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-08-26
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr X/48/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 13:57:13 Informację zaktualizowano 2011-09-26 14:37:44, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-08-26
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr X/49/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr L/178/2010 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 30 marca 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:06:46 Informację zaktualizowano 2011-09-26 14:38:09, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-08-26
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr X/50/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr LVI/192/10 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 22 października 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:12:00 Informację zaktualizowano 2011-09-26 14:38:21, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-08-26
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr X/51/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:26:27 Informację zaktualizowano 2011-09-26 14:38:41, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-08-26
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr X/52/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:28:44 Informację zaktualizowano 2011-09-26 14:38:54, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XI/53/11 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 10:37:27, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XI/54/11 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 10:40:33, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XI/55/11 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Radomiu.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 10:48:12 Informację zaktualizowano 2011-12-28 10:50:07, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XI/56/11 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 11:18:42, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XI/57/11 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 11:28:11, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XI/58/11 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Sławnie
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 11:38:20, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XI/59/11 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 11:44:02, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XI/60/11 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 12:35:15, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XI/61/11 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dla przedszkoli niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Wolanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania przyjętego uchwałą Nr L/176/10 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 30 marca 2010 roku zmienionego uchwałą Nr LVII/196/10 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 10 listopada 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 12:53:03, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Woalnowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-10-25
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XI/62/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji przez Gminę Wolanów projektu „Internet oknem na świat” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Wolanów na realizację tego projektu.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 12:59:00, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-10-31
Czas ważności informacji: bezterminowo

jednolity id. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=6182

 Uchwała Nr XI/63/11 z dnia 31 października 2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 13:17:01 Informację zaktualizowano 2012-01-23 13:33:11, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-10-31
Czas ważności informacji: bezterminowo

jednolity id. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=6183

 Uchwała Nr XI/64/11 z dnia 31 października 2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 13:24:46 Informację zaktualizowano 2012-01-23 13:37:42, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-10-31
Czas ważności informacji: bezterminowo

jednolity id. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=6184

 Uchwała Nr XI/65/11 z dnia 31 października 2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 13:33:42 Informację zaktualizowano 2012-01-23 13:35:41, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-10-31
Czas ważności informacji: bezterminowo

jednolity id. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=6185

 Uchwała Nr XI/66/11 z dnia 31 października 2011 w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 13:38:56 Informację zaktualizowano 2012-01-23 13:39:39, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-10-31
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XI/67/11 z dnia 31 października 2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 14:31:41 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:32:03, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-09
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XIV/68/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadającym Gminie Wolanów oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 08:47:30, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-09
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XIV/69/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 08:51:46, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-09
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XIV/70/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 09:15:03, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-09
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XIV/71/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 10:01:34, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-09
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XIV/72/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 10:04:38, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-09
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XIV/73/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 12:49:40, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-09
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XIV/74/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 12:55:56, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-09
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XIV/75/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wolanów do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działania II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usług pn.: Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 13:01:44, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-09
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XIV/76/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dzieci do szkół.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 13:07:12, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-09
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XIV/77/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 13:16:15, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XV/78/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2012-2016
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 12:17:43, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Budżetowa na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 12:35:32, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XV/80/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 13:04:02, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XV/81/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 13:45:21, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XV/82/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w roku 2012.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 14:16:19, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
wersja do druku