Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
° rok 2013
° rok 2012
° rok 2011
° rok 2010
° rok 2009
° rok 2008
° rok 2007
° rok 2006
° rok 2005
° rok 2004
° rok 2003
° rok 2002
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2006 strona główna 

rok 2006
Uchwała Nr XXXVIII/161/06 z dnia 10 lutego 2006
r. w sprawie regulaminu zaopatrzenia w wodę na
terenie gminy Wolanów 

Uchwała Nr XXXVIII/161/06 z dnia 10 lutego 2006 roku

REGULAMIN ZAOPATRZENIA W WODĘ - zał. do uchw38-161-06

 
Data wprowadzenia informacji 2006-09-01 08:17:34 Informację zaktualizowano 2007-01-29 15:15:47, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVIII/162/06 z dnia 10 lutego 2006
r. w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia,
który określa wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za
wysługę lat, dodatku mieszkaniowego oraz
niektórych innych składników wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez gminę Wolanów na 2006 rok. 

Uchwała Nr XXXVIII/162/06 z dnia 10 lutego 2006 roku

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/162/06

 
Data wprowadzenia informacji 2006-09-12 17:18:08 Informację zaktualizowano 2007-01-29 15:15:18, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXIX/165/06 z dnia 24 marca 2006
roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy. 

U C H W A Ł A Nr XXXIX/165/06

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/165/06

 
Data wprowadzenia informacji 2006-09-12 17:42:27 Informację zaktualizowano 2007-01-29 15:14:38, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/166/06 z dnia 24 marca 2006 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-27 14:45:22 Informację zaktualizowano 2007-01-29 15:14:05, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXIX/167/06 z dnia 24 marca 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2006 rok. 

Uchwała Nr XXXIX/167/06

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/167/06

 
Data wprowadzenia informacji 2006-09-12 18:25:40 Informację zaktualizowano 2007-01-29 15:13:21, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

Uchwała Nr XL/170/06 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2006-10-10 15:03:59 Informację zaktualizowano 2007-01-29 15:10:47, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

Uchwała Nr XLII/172/06 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2006-10-10 15:12:12 Informację zaktualizowano 2007-01-29 15:16:55, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

Uchwała Nr XLIV/176/06 z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2006-10-10 15:20:41 Informację zaktualizowano 2007-01-29 15:09:40, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XLVI/179/06 z dnia 20 września 2006
r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2006 rok. 
 Treść uchwały wraz z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2006-10-03 14:17:58 Informację zaktualizowano 2007-01-29 14:57:47, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVIII/180/06 z dnia 26 października 2006 r.w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-28 14:50:11 Informację zaktualizowano 2006-12-28 14:50:50, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVIII/181/06 z dnia 26 października 2006 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-28 14:48:51, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr XLVIII/182/06 z dnia 26 października 2006 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-27 15:14:15, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVIII/183/06 z dnia 26 października 2006 r.w sprawie zmian w zał. nr 2 do uchw. nr XXXVII/157/05
Data wprowadzenia informacji 2006-12-27 14:38:08 Informację zaktualizowano 2006-12-27 15:15:17, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr I/1/06 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2007-02-15 13:41:37 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:40:13, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr I/2/06 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2007-02-15 13:42:55 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:42:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr II/3/06 z dnia 04 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy i ustalenia zakresu ich działania.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-28 15:12:01 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:43:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr II/4/06 z dnia 04 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-01-23 14:39:20 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:44:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr II/5/06 z dnia 04 grudnia 2006 r. w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2007-01-23 14:45:17 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:45:28, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr II/6/06 z dnia 04 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-01-24 14:12:41 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:46:32, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr II/7/06 z dnia 04 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie.
Data wprowadzenia informacji 2007-01-24 14:17:50 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:47:38, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr III/8/06 z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-01-25 14:55:16 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:48:41, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr III/9/06 z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
Data wprowadzenia informacji 2007-01-25 14:57:27 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:49:58, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr IV/10/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-01-29 13:59:25 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:51:35, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr IV/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-01-29 14:15:54 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:52:18, wprowadzający: Karol Faliszewski
wersja do druku