Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
° rok 2013
° rok 2012
° rok 2011
° rok 2010
° rok 2009
° rok 2008
° rok 2007
° rok 2006
° rok 2005
° rok 2004
° rok 2003
° rok 2002
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2004 strona główna 

rok 2004
 
 Uchwała nr XV/70/04 ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-03-23 09:28:21 Informację zaktualizowano 2007-01-31 14:46:51, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 1 do uchwały XV/70/04 - Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi
Data wprowadzenia informacji 2004-03-23 09:46:40 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:05:02, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 2 do uchwały XV/70/04 - preliminarz wydatków
Data wprowadzenia informacji 2004-03-23 09:51:07 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:05:56, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XV/71/04 ws.uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-03-25 12:50:32 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:09:50, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 1 do uchwały XV/71/04 - dochody budżetu gminy Wolanów na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-03-25 12:38:25 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:10:47, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 2 do uchwały XV/71/04 - wydatki budżetu gm. Wolanów na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-04-06 11:59:11 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:11:26, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załacznik 3 do Uchwały XV/71/04 - przychody i rozchody budżetu gm.Wolanów na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-04-06 12:14:30 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:12:48, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  załącznik 4 do uchwały XV/71/04 - prognoza długu gminy na 31.12.2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-04-21 13:09:29 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:13:12, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 5 do uchwały XV/71/04 - plan zadań zleconych z zakr.adm.rządowej na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-04-21 13:23:35 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:13:56, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 6 do uchwały XV/71/04 - plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2004
Data wprowadzenia informacji 2004-04-21 13:36:24 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:14:49, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 7 do uchwały XV/71/04 - wieloletnie programy inwestycyjne oraz limity na ich realizację
Data wprowadzenia informacji 2004-04-21 13:51:35 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:15:37, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 8 do uchwały XV/71/04 - plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-04-21 14:05:17 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:17:13, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 9 do uchwały XV/71/04 - plan finansowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-04-21 14:12:05 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:26:37, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 10 do uchwały XV/71/04 - plan zadań z zakresu adm.rzadowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-04-21 14:24:49 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:27:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 11 do uchwały XV/71/04 - informacja o stanie mienia komunalnego i będącego pod zarządem gminy Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2004-04-21 14:33:05 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:28:32, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XV/72/04 ws. o zamiarze likwidacji filii ZSO - Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolanowie z siedzibą w MłodocinieWiększym
Data wprowadzenia informacji 2004-04-23 14:54:08 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:42:11, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XV/73/04 ws. określenia obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2004-04-26 09:47:47 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:42:55, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik do uchwały XV/73/04 - obwody publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2004-04-26 09:53:59 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:43:47, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XV/74/04 ws. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 08:42:49 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:44:22, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik do uchwały XV/74/04 - sieć szkoł
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 08:51:20 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:45:38, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 09:01:45 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:46:37, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XV/75/04 ws. uchylenia uchwały Rady Gminy w Wolanowie Nr XI/54/03 z 11.09.2003r.
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 09:05:59 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:47:30, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XV/76/04 ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 09:07:57 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:49:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik do uchwały XV/76/04 - plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 09:12:11 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:50:44, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XVI/77/04 ws.wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 10:04:46 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:51:23, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 1 do uchwały XVI/77/04 - plan zadań inwestycyjnych na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 10:08:56 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:52:11, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XVI/78/04 ws. zwolnienia przedsiebiorców od wnoszenia opłaty w zakresie zgłoszenia zmian we wpisie ewidencji działalności gospodarczej
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 10:12:59 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:52:36, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XVI/79/04 ws. oddania w dzierżawę nieruchomości zabudowanej w trybie przetargu nieograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 10:16:23 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:53:04, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XVI/80/04 ws. ustalenia zasad udziału w kosztach budowy wodociągu wiejskiego oraz wysokości opłat za podłączenie do istniejących i wybudowanych wodociagów na terenie gminy Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 10:26:37 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:53:29, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XVI/81/04 ws. zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 10:36:42 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:53:54, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załacznik do uchwały XVI/81/04 - obwody wyborcze
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 11:07:16 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:54:28, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XVII/82/04 ws. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 13:31:07 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:21:18, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XVII/83/04 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 13:34:53 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:21:57, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 1 do uchwały XVII/83/04 - plan zadań inwestycyjnych
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 13:53:06 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:22:39, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 2 do uchwały XVII/83/04 - wieloletnie programy inwestycyjne oraz limity na ich ralizację
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 13:59:52 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:23:10, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XVIII/85/04 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-06-17 14:25:00 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:23:34, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik do Uchwały XX/90/04 - Program Rozwoju Lokalnego
Data wprowadzenia informacji 2004-09-09 13:34:51 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:24:19, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XX/90/04 ws. przyjęcia i zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego
Data wprowadzenia informacji 2004-09-09 13:41:17 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:25:05, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XX/91/04 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-09-09 13:56:06 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:27:47, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/91/04 - przychody i rozchody budżetu
Data wprowadzenia informacji 2004-09-09 14:19:19 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:29:21, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/91/04 - plaz zadań inwestycyjnych
Data wprowadzenia informacji 2004-09-13 11:48:56 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:29:48, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XX/92/04 ws. sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie przetargu nieograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2004-09-13 11:55:13 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:30:50, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XX/93/04 ws. współdziałania w zakresie realizacji budowy sieci kanalizacyjnej i zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego
Data wprowadzenia informacji 2004-09-13 12:22:47 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:31:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik do Uchwały XX/93/04 - wieloletnie programy inwestycyjne oraz limity na ich realizację
Data wprowadzenia informacji 2004-09-13 12:32:29 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:40:12, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXI/94/04 ws.wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-09-13 14:07:50 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:40:37, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik do Uchwały Nr XXI/94/04 - plan zadań inwestycyjnych
Data wprowadzenia informacji 2004-09-13 14:12:08 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:41:10, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXII/95/04 ws. przekształcenia i nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie
Data wprowadzenia informacji 2004-12-20 11:23:23 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:44:06, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik do Uchwały XXII/95/04 - statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie
Data wprowadzenia informacji 2004-12-20 13:56:26 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:45:21, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXII/96/04 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-12-20 14:06:17 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:46:43, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik 1 do Uchwały XXII/96/04 - przychody i rozchody budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2004-12-20 14:18:22 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:48:39, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik 2 do Uchwały XXII/96/04 - prognoza długu gminy
Data wprowadzenia informacji 2004-12-20 14:22:27 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:51:36, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik 3 do Uchwały XXII/96/04 - plan zadań inwestycyjnych
Data wprowadzenia informacji 2004-12-20 14:33:53 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:51:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXII/97/04 ws. zaciagnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2004-12-20 14:40:46 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:52:25, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXIII/98/04 ws. obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabytkowej
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 09:35:52 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:53:03, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXIII/99/04 ws. wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 09:50:58 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:54:14, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik 1 do Uchwały XXIII/99/04 - przychody i rozchody budżetu
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 09:54:21 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:54:43, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik 2 do Uchwały XXIII/99/04 - prognoza długu gminy
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 09:56:36 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:55:48, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik 3 do Uchwały XXIII/99/04 - plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2004
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 09:58:44 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:56:30, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXIII/100/04 ws. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 10:08:26 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:56:57, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXIII/101/04 ws. udzielenia poręczenia
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 10:11:42 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:57:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXIII/102/04 ws. ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez Gminę Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 10:29:11 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:57:58, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik do Uchwały XXIII/102/04 - sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 11:09:27 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:58:29, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXIV/103/04 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 11:30:24 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:59:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik do Uchwały XXIV/103/04 - plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2004
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 11:32:47 Informację zaktualizowano 2007-02-05 15:00:52, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXIV/104/04 ws. zaciagnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 11:35:56 Informację zaktualizowano 2007-02-05 15:02:46, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXV/105/04 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 11:51:06 Informację zaktualizowano 2007-02-05 15:03:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 11:54:12 Informację zaktualizowano 2007-02-05 15:03:41, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXVI/106/04 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-12-23 09:02:53 Informację zaktualizowano 2007-02-06 13:52:49, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik do Uchwały XXVI/106/04 - plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2004
Data wprowadzenia informacji 2004-12-23 09:06:24 Informację zaktualizowano 2007-02-06 13:54:29, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXVI/107/04 ws. ustalenia ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-12-23 09:13:30 Informację zaktualizowano 2007-02-06 13:55:51, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXVI/108/04 ws. ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-12-23 09:42:15 Informację zaktualizowano 2007-02-06 13:58:50, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXVI/109/04 ws. ustalenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2004-12-23 10:06:20 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:09:37, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXVI/110/04 ws. określenia stawek opłaty targowej
Data wprowadzenia informacji 2004-12-23 10:11:32 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:10:04, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXVI/111/04 ws. ustalenia stawek podatku od posiadania psów
Data wprowadzenia informacji 2004-12-23 10:17:20 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:10:38, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXVI/112/04 ws. określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-12-23 11:01:47 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:11:19, wprowadzający: Karol Faliszewski
załączniki do uchwały XXVI/112/04  
 Załącznik Nr 1 do Uchwały XXVI/112/04 - informacja w sprawie podatku leśnego
Data wprowadzenia informacji 2005-01-17 13:08:23 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:11:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik Nr 2 - deklaracja na podatek leśny
Data wprowadzenia informacji 2005-01-17 13:23:25 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:12:50, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik Nr 3 - informacja w sprawie podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2005-01-17 13:28:32 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:13:41, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik Nr 4 - deklaracja na podatek rolny
Data wprowadzenia informacji 2005-01-17 13:33:49 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:14:53, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik Nr 5 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-01-17 13:41:24 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:15:46, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik Nr 6 - deklaracja na podatek od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-01-17 13:46:04 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:16:32, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXVI/113/04 ws. zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Data wprowadzenia informacji 2005-01-17 13:50:49 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:25:51, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXVII/114/04 ws. uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-01-17 14:00:06 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:27:09, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały XXVI/114/04 - dochody budżetu gminy Wolanów na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-01-17 14:04:44 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:38:41, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVII/114/04 - wydatki budżetu gminy Wolanów na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-01-17 14:08:09 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:39:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały XXVII/114/04 - przychody i rozchody budżetu
Data wprowadzenia informacji 2005-01-17 14:12:16 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:40:10, wprowadzający: Karol Faliszewski
Załącznik Nr 5 do uchwały XXVII/114/04 
 Załącznik Nr 5 do Uchwały XXVII/114/04 - plan zadań zleconych z zakresu adminstracji rządowej na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 09:50:36 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:40:45, wprowadzający: Karol Faliszewski
Załącznik Nr 6 do uchwały XXVII/114/04 
 Załącznik Nr 6 do uchwały XXVII/114/04 - plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2005
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 09:59:56 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:41:06, wprowadzający: Karol Faliszewski
Załącznik Nr 7 do uchwały XXVII/114/04 
 Załącznik Nr 7 do uchwały XXVII/114/04 - wieloletnie programy inwestycyjne oraz limity na ich realizację
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 10:04:54 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:41:39, wprowadzający: Karol Faliszewski
Załącznik Nr 8 do uchwały XXVII/114/04 
 Załącznik Nr 8 do uchwały XXVII/114/04 - plan dotacji dla gminnych instytucji kultury na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 10:11:37 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:42:14, wprowadzający: Karol Faliszewski
Załącznik Nr 9 do uchwały XXVII/114/04 
 Załącznik Nr 9 do uchwały XXVII/114/04 - plan dotacji dla podmiotów nie zalicznonych do sektora finansów publicznych na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 10:19:11 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:43:06, wprowadzający: Karol Faliszewski
Załacznik Nr 10 do uchwały XXVII/114/04 
 Załącznik Nr 10 do uchwały XXVII/114/04 - plan finansowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 10:23:55 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:44:02, wprowadzający: Karol Faliszewski
Załącznik Nr 11 do uchwały XXVII/114/04  
 Załącznik Nr 11 do uchwały XXVII/114/04 - plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 10:34:43 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:44:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
Załącznik Nr 12 do uchwały XXVII/114/04 
 Załącznik Nr 12 do uchwały XXVII/114/04 - Informacja o stanie mienia komunalnego i będącego pod zarządem gminy Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 11:19:33 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:54:40, wprowadzający: Karol Faliszewski
Objaśnienia do budżetu 
 Objaśnienia do budżetu gminy na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 11:25:21 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:55:36, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXVII/115/04 ws. ustalenia wysokości
stawki procentowej opłaty adiacenckiej 
 Uchwała nr XXVII/115/04 ws. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek podziału
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 11:31:02 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:56:14, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXVII/116/04 ws. zmian w budżecie
gminy na 2004 rok 
 Uchwała nr XXVII/116/04 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 11:34:43 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:57:39, wprowadzający: Karol Faliszewski
Załącznik do uchwały XXVII/116/04 
 Załącznik do Uchwały XXVII/116/04 - plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2004
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 11:37:03 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:58:15, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXVII/117/04 ws. uchwalenia GPPiRPA 
 Uchwała Nr XXVII/117/04 ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 11:41:48 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:58:47, wprowadzający: Karol Faliszewski
Załącznik Nr 1 do uchwały XXVII/117/04 
 Załącznik Nr 1 do uchwały XXVII/117/04 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 11:44:00 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:59:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
Załącznik Nr 2 do uchwały XXVII/117/04  
 Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVII/117/04 - PRELIMINARZ WYDATKÓW NA 2005 ROK w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 11:47:55 Informację zaktualizowano 2007-02-06 15:00:26, wprowadzający: Karol Faliszewski
wersja do druku