Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Program Integracji Społecznej strona główna 
Sprawozdanie z wizyty studyjnej przedstawicieli Gminy Wolanów na Pomorze do 3 gmin: Czarna Dąbrówka, Smołdzino i Ustka w dniach 27-30 maja 2010r.
2010-10-04 13:45:49
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty na: Usługi integracji społecznej - Integracja środowiska, umocnienie więzi rodzinnych oraz środowiskowych - organizacja dożynek powiatowo-gminnych w Wolanowie.
2010-08-24 15:25:57
Wolanów, 12.08.2010 r. Znak: SG. PIS/7/10                                  &nb  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na usługi Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
2010-07-20 15:48:01
Znak: SG. PIS/7/10                                      &nbs  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty na: Usługi integracji społecznej.
2010-05-10 14:58:49
Znak: SG. PIS/6/10                                       &nb  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na usługi Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
2010-04-09 14:20:17
Znak: SG. PIS/6/10                                      &nbs  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty na: Usługi integracji społecznej.
2010-03-31 14:54:29
Znak:SG. PIS/5/10 Wolanów, 24.03.2010 r.   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Usługi integracji społecznej Wójt Gminy Wolanów informuje, że zgodnie z zapisami art. 4ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznyc  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na usługi Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
2010-02-26 12:50:12
Znak: SG. PIS/5/10         ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej   W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Ro  ...więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na usługę integracji społecznej pod nazwą „Festyn w Wolanowie”.
2009-09-14 21:04:47
Wolanów, 18.07.2009 r. Znak: SG. PIS/5/09 O G Ł O S Z E NI E O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póżn. zm.) oraz zapi  ...więcej

Informacja z dnia 19 sierpnia 2009 r. dotycząca wysokości kursu euro w stosunku do złotego stosowanego do oszacowania wartości planowanych umów celem zastosowania właściwej procedury przetargowej.
2009-08-26 13:53:36
Podręcznik Operacyjny Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz   Informacja z dnia 19 sierpnia   ...więcej

Zaproszenie do składania oferty na usługi Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
2009-06-24 14:35:29
ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT  NA    Usługi integracji społecznej   W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 22
następne