Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rejestry i ewidencje strona główna 

Rejestry i ewidencje
REJESTRY I EWIDENCJE 
 • Rejestr zamówień publicznych.
 • Rejestr skarg i wniosków.
 • Rejestr uchwał Rady Gminy.
 • Rejestr zarządzeń Wójta Gminy
 • Rejestr wyborców.
 • Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu.
 • Rejestr wydanych pozwoleń na budowy.
 • Rejestr dzienników budów.
 • Rejestr decyzji na wycięcie drzew i krzewów:
 • Rejestr niebezpiecznych ras psów.
 • Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów.
 • Rejestr emerytów- rencistów nauczycieli.
 • Rejestr wydanych zaświadczeń Rp-7.
 • Rejestr wymiaru zobowiązań pieniężnych.
 • Rejestr zaświadczeń o stanie majątkowym.
 • Rejestr odbiorców wody.
 • Ewidencja ludności.
 • Ewidencja działalności gospodarczej.
 • Ewidencja podatników, płatników i dłużników.

Archiwum zakładowe:

- dokumentacja własna:

 • aktowa
 • techniczna

- dokumentacja odziedziczona,

- dokumentacja zdeponowana (obca):

 • Państwowy Ośrodek Maszynowy w Strzałkowie
 • Urząd Stanu Cywilnego w Wolanowie
 
Data wprowadzenia informacji 2003-08-08 10:01:41, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Małgorzaty Szczepaniak
wersja do druku