Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Aktualności strona główna 
Przydatne informacje o naziemnej telewizji cyfrowej
2013-06-21 15:23:18
Uwaga!Abonenci telewizji, który odbierają sygnał poprzez antenę satelitarną lub dzięki dostawcy telewizji kablowej nie odczują zmiany. Już teraz są przygotowani do wyłączenia sygnału analogowego – nie muszą zmieniać odbiorników,   ...więcej

Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy na 2014 rok!
2013-05-21 13:43:42
Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udzia  ...więcej

Rusza kolejna edycja konkursu "Mam 6 lat"!
2013-01-11 13:15:42
  ...więcej

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Wolanów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2013 roku
2012-12-07 15:32:49
KONSULTACJE Rocznego Programu Współpracy Gminy Wolanów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2013 roku Zgodnie z zapisami uchwały nr XIII/66/11 Rady Gminy w Wolanowie z dnia   ...więcej

OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej
2012-07-16 13:35:09
Wolanów, dnia16.07.2012 r. Znak; IRO.6733.1.2012.BC OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WOLANÓW Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu Postępowania Administracyjnego /j.t.Dz.U. z 2000r. Nr. 98 poz. 1071 z późniejszymi zmian  ...więcej

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA ORAZ PSYCHOLOGA
2012-06-27 11:14:25
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLANOWIE ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNIKA ORAZ PSYCHOLOGA W RAMACH PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.SPOTKANIA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W URZ  ...więcej

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Wolanów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2012 roku
2011-12-15 10:51:36
KONSULTACJE Rocznego Programu Współpracy Gminy Wolanów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2012 roku Zgodnie z zapisami uchwały nr XIII/66/11 Rady Gminy w Wolanowie z   ...więcej

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw oraz budynku socjalno – magazynowo - usługowego ”
2011-12-13 15:15:02
Wolanów dn. 12.12.2011r ROŚ. 6220.2.2011   P O S T A N O W I E N I E   Na podstawie art. 123 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmian.) oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października  ...więcej

OBWIESZCZENIE nr 4/2011 o wydaniu decyzji 6/11 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej średniego i niskiego napięcia w miejscowości Wymysłów gm. Wolanów.
2011-12-02 07:57:08
Wolanów, dnia 2011-11.28   BGK.6733.6.2011   OBWIESZCZENIE nr 4/2011                      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 19  ...więcej

Postanowienie w sprawie budowy stacji paliw oraz budynku socjalno – magazynowo – usługowego zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 90, w m. Sławno kolonia gm. Wolanów, której inwestorem jest „ROBBUD” Robert Marchewka , 26-910 Magnuszew, ul. M. Roszkowskiego 3
2011-12-01 10:54:42
Wolanów 30.11.2011r. ROŚ. 6220.2.2011    P O S T A N O WI E N I E   Na podstawie art.59 ust.1 pkt.2, art.63 ust.1, art.65, art.66 ust.1 , art.68 ust.1, art.75 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r o udostępnieniu info  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 77
następne