Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
° rok 2013
° rok 2012
° rok 2011
° rok 2010
° rok 2009
° rok 2008
° rok 2007
° rok 2006
° rok 2005
° rok 2004
° rok 2003
° rok 2002
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2013 strona główna 

rok 2013
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-01-29
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XXVII/142/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 10:55:30 Informację zaktualizowano 2013-03-28 12:16:57, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-01-29
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XXVII/143/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysom)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 11:05:09 Informację zaktualizowano 2013-03-28 12:17:18, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-01-29
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XXVII/144/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2013-2017
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 11:09:31 Informację zaktualizowano 2013-03-28 12:17:31, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-01-29
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XXVII/145/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 11:15:15 Informację zaktualizowano 2013-03-28 12:17:41, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-03-25
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXVIII/146/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2013-03-28 12:09:21 Informację zaktualizowano 2013-03-28 12:26:44, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-03-25
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXVIII/147/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-03 11:42:00, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-03-25
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXVIII/148/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-28 12:24:43 Informację zaktualizowano 2013-03-28 12:25:25, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-03-25
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXVIII/149/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2013-04-03 12:09:18, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-03-25
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXVIII/150/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów położonej w miejscowości Wolanów, przy ul. Radomskiej 20 na rzecz Skarbu Państwa - Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
Data wprowadzenia informacji 2013-03-28 12:37:07, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-03-25
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXVIII/151/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2013 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-28 12:42:52, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-03-25
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXVIII/152/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2013-2017
Data wprowadzenia informacji 2013-03-28 12:47:27, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-03-25
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXVIII/153/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-28 13:00:55, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-04-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXIX/154/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wacławów, w skład której wchodzą działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 2/1 i 3/1
Data wprowadzenia informacji 2013-05-09 13:24:06, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-04-29
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XXIX/155/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wawrzyszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 181/6
Data wprowadzenia informacji 2013-05-09 13:26:07 Informację zaktualizowano 2013-05-09 13:27:13, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-04-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXIX/156/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wawrzyszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 183/2
Data wprowadzenia informacji 2013-05-09 13:30:03, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-04-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXIX/157/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wymysłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 404
Data wprowadzenia informacji 2013-05-09 13:32:00, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
`` 
Czas wytworzenia informacji: 2013-04-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXIX/158/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez gminę Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2013-05-08 13:40:10 Informację zaktualizowano 2013-05-23 12:25:45, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-04-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
  Uchwała Nr XXIX/159/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2013-05-08 13:45:31, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-04-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXIX/160/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2013-05-08 13:48:40, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-04-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXIX/161/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-08 13:50:56, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-04-29
Czas ważności informacji: bezterminowo

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Wolanów

  Uchwała Nr XXIX/162/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Data wprowadzenia informacji 2013-05-08 14:03:38, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-04-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXIX/163/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2013-2017
Data wprowadzenia informacji 2013-05-08 14:05:30 Informację zaktualizowano 2013-05-08 14:38:12, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-04-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXIX/164/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-08 14:40:03, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-05-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXX/165/13 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
Data wprowadzenia informacji 2013-06-19 09:46:20, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-05-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXX/166/13 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-19 09:54:43, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-05-29
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XXX/167/13 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Wolanów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Data wprowadzenia informacji 2013-06-19 10:00:07 Informację zaktualizowano 2013-06-19 10:54:49, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-05-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXX/168/13 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Wymysłów
Data wprowadzenia informacji 2013-06-19 10:57:01, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-05-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXX/169/13 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-19 09:35:32, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-05-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXX/170/13 z dnia 29 maja 2013 roku w w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2013 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-19 11:00:59, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-06-11
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXXI/171/13 z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2012 rok i sprawozdania finansowego
Data wprowadzenia informacji 2013-06-21 12:59:07, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-06-11
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXXI/172/13 z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-21 13:01:31, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
wersja do druku