Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Tablica ogłoszeń strona główna 
Obwieszczenie nr 5/2013
2013-06-28 08:02:57
Wolanów 2013-06-27IRO.6733.3.2013 OBWIESZCZENIE nr 5/2013           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego //j.t. Dz. U.  z 2  ...więcej

Informacja w sprawie sposobu dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-06-26 09:07:51
I N F O R M A C J AWójta Gminy Wolanówdotycząca sposobu dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiOpłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującą od 1 lipca 2013 roku można uiścić w kasie Urzędu Gminy w godz.   ...więcej

Obwieszczenie nr 4/2013 o wydaniu decyzji nr 1/2013 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rogowa
2013-06-26 08:46:11
Wolanów 2013-06-26IRO.6733.1.2013 OBWIESZCZENIE nr 4/2013  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego //j.t. Dz. U.  z 2013r., poz. 267/ oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia  ...więcej

XIV EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
2013-06-21 12:39:55
    Samorząd Województwa Mazowieckiego – organizator konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, zaprasza Samorządy Gmin, Miast i Powiatów z terenu województwa mazowieckiego, stowarzyszenia oraz fundacje społe  ...więcej

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)
2013-06-18 08:10:31
ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,   ...więcej

Uwaga producenci rolni!!!
2013-06-07 09:36:52
Czas wytworzenia informacji: 2013-06-06Czas ważności informacji: bezterminowo   ...więcej

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
2013-06-05 12:38:20
Obwieszczenia dotyczące  wyłożenia do publicznego wglądu projektów ustalenia klasyfikacji gruntów  na terenie  obrębów: Bieniędzice,  Chruślice, Franciszków, Janówek, Kolonia Wawrzyszów,  Kacprowice, Kowa  ...więcej

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)
2013-05-29 13:54:25
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjał  ...więcej

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)
2013-05-29 13:48:30
ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,   ...więcej

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)
2013-05-29 13:43:51
ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,   ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 140
następne