Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
° rok 2013
° rok 2012
° rok 2011
° rok 2010
° rok 2009
° rok 2008
° rok 2007
° rok 2006
° rok 2005
° rok 2004
° rok 2003
° rok 2002
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2009 strona główna 

rok 2009
Uchwała Nr XXXV/109/09 z dnia 4 lutego 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2009 rok. 

jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=390

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-23 13:26:56 Informację zaktualizowano 2012-01-23 13:28:25, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała intencyjna Nr XXXVI/111/09 z dnia 6 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wolanów do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-08 15:36:13 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:15:01, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity identyfikator aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/86/2340  Uchwała Nr XXXVII/117/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-08 15:43:01 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:16:26, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXVII/118/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres 3 lat.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-08 15:50:40 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:16:58, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

jednolity identyfikator aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=391 

 Uchwała Nr XXXVII/119/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-20 16:08:02 Informację zaktualizowano 2012-01-23 13:30:05, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXVIII/120/09 z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-08 14:19:02 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:20:20, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXVIII/121/09 z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-05 14:05:42 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:21:21, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/122/09 z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-08 14:23:24 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:22:04, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XL/124/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planu Odnowy Miejscowości Mniszek.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-08 14:29:55 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:22:42, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XL/125/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie użyczenia lokalu użytkowego i pomieszczeń garażowych na okres 3 lat.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-08 14:35:33 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:23:22, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XL/126/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wynajmu pomieszczeń garażowych na okres 3 lat.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-08 14:39:03 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:23:57, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XL/127/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-08 14:42:27 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:25:13, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLI/128/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-07 14:25:33 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:25:50, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLII/130/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-16 13:35:22 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:26:24, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLII/131/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i opłaty abonamentowej.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-16 13:36:56 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:36:34, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLII/132/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-16 13:43:48 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:37:22, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLII/133/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-16 13:50:17 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:41:51, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLIII/134/09 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie intencji przystąpienia Gminy Wolanów do Związku Międzygminnego.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-16 13:48:51 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:57:35, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity identyfikator aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/163/4762   Uchwała Nr XLIII/135/09 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-16 13:56:22 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:58:04, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLIII/136/09 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-16 13:58:04 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:58:31, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLIII/137/09 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-16 14:00:29 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:59:01, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLIII/139/09 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-16 14:03:43 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:59:32, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLIII/140/09 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-16 14:06:01 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:59:55, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/202/5711 

 Uchwała Nr XLIV/141/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-09 15:00:26 Informację zaktualizowano 2010-10-11 14:00:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLIV/143/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie stwierdzenia zgodności „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Wolanów z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolanów zatwierdzonej uchwałą nr XXXVI/114/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 06.03.2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-10 14:48:37 Informację zaktualizowano 2010-02-03 15:00:58, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/207/6128
 Uchwała Nr XLIV/144/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2009-11-10 15:05:16 Informację zaktualizowano 2010-10-11 13:52:36, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLIV/145/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-16 08:56:02 Informację zaktualizowano 2010-02-03 15:03:11, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/207/6129
 Uchwała Nr XLIV/146/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/22/07 z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-19 14:08:20 Informację zaktualizowano 2010-10-11 13:59:03, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLV/147/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-02 15:59:42 Informację zaktualizowano 2010-02-03 15:14:46, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLV/148/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-02 16:03:52 Informację zaktualizowano 2010-02-03 15:15:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLV/150/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-02 16:14:19 Informację zaktualizowano 2010-02-03 15:15:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLV/151/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu Radomskiego.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-02 16:20:12 Informację zaktualizowano 2010-02-03 15:16:37, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLV/152/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wolanów do realizacji projektu pod nazwą „Wieś aktywna – inicjatywa Gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich” Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-25 14:11:20 Informację zaktualizowano 2010-02-03 15:19:08, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLV/153/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-02 16:22:16 Informację zaktualizowano 2010-02-03 15:19:25, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLV/154/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 14:12:35 Informację zaktualizowano 2010-02-03 15:19:49, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLV/155/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLIV/141/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-25 15:20:50 Informację zaktualizowano 2010-02-03 15:20:11, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVI/156/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-08 14:18:05 Informację zaktualizowano 2010-02-08 14:42:32, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/108/2133  Uchwała Nr XLVI/157/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wolanów na rok 2010.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-08 14:24:32 Informację zaktualizowano 2010-10-11 14:02:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVI/158/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin „RADOMKA”.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-08 14:46:23, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVI/159/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-08 14:50:00, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVI/161/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-08 14:57:57, wprowadzający: Karol Faliszewski
wersja do druku