Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
° rok 2013
° rok 2012
° rok 2011
° rok 2010
° rok 2009
° rok 2008
° rok 2007
° rok 2006
° rok 2005
° rok 2004
° rok 2003
° rok 2002
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2007 strona główna 

rok 2007
 
 Uchwała Nr V/12/07 z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-02-15 14:03:37 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:53:14, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr V/13/07 z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-02-15 14:05:46 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:53:41, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr V/14/07 z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Programu określającego zasady współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2007-2009.
Data wprowadzenia informacji 2007-02-15 14:40:48 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:54:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr V/15/07 z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-02-15 15:11:38 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:54:35, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr V/16/07 z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie.
Data wprowadzenia informacji 2007-02-16 13:30:20 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:55:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr V/17/07 z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do podejmowania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy..
Data wprowadzenia informacji 2007-02-16 13:42:17 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:55:36, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr VI/18/07 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia, który określa wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-23 14:33:31 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:56:04, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr VI/19/07 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i opłaty abonamentowej.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-23 15:04:57 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:56:35, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VI/21/07 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-26 14:07:45 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:57:26, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VI/22/07 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-26 14:14:47 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:58:40, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr VII/23/07 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie.
Data wprowadzenia informacji 2007-04-16 14:08:53 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:59:13, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VII/24/07 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.
Data wprowadzenia informacji 2007-04-17 14:46:23 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:59:53, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr VII/25/07 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.
Data wprowadzenia informacji 2007-04-17 14:50:56 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:00:29, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VII/26/07 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-04-17 14:52:53 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:01:23, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VII/27/07 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
Data wprowadzenia informacji 2007-04-17 14:58:34 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:02:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VIII/28/07 z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 14:31:23 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:02:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VIII/29/07 z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 15:02:42 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:03:49, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr VIII/30/07 z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków FRKF w formie „weksla in blanco”.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 15:06:40 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:04:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr IX/31/07 z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 15:09:04 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:05:02, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr X/32/07 z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-19 12:23:24 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:05:38, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr X/33/07 z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-19 12:43:01 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:06:23, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XI/34/07 z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-07-23 14:25:30 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:08:44, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XI/35/07 z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013
Data wprowadzenia informacji 2007-07-23 14:58:28 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:09:15, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XII/36/07 z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-08-27 14:51:17 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:10:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XIII/37/07 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-08-27 14:57:53 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:10:54, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XIV/39/07 z dnia 07 września 2007 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolanów, a także warunków i sposobu ich przyznawania.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 15:15:32 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:11:38, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr XIV/40/07 z dnia 07 września 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 15:16:50 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:13:22, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XIV/41/07 z dnia 07 września 2007 roku w sprawie wyboru ławników.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 15:19:23 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:13:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XV/42/07 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-02 15:01:09 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:14:40, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XV/43/07 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-02 15:04:17 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:19:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XVI/44/07 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 13:45:37 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:19:29, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XVI/46/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie : ustalenia ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-30 14:25:25 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:20:03, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr XVI/47/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-30 14:29:50 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:20:28, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XVI/48/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-30 14:31:11 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:20:55, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr XVI/49/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-30 14:32:39 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:21:28, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr XIX/50/07 z dnia 14 grudnia 2007 roku - budżet gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-04 15:07:02 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:21:56, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XIX/51/07 z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-25 13:50:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XIX/52/07 z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-04 15:08:44 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:22:32, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XIX/54/07 z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-25 13:53:23, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XIX/55/07 z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-25 13:55:03 Informację zaktualizowano 2008-01-25 13:55:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XIX/56/07 z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-25 13:57:56, wprowadzający: Karol Faliszewski
wersja do druku