Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprawozdania finansowe strona główna 

Sprawozdania finansowe
 
 Sprawozdania roczne za 2006 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-04-26 14:53:48 Informację zaktualizowano 2007-07-27 15:11:44, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Sprawozdania za I kwartał 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-07 15:09:51 Informację zaktualizowano 2007-07-27 15:12:21, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Sprawozdania za II kwartał 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-07-27 15:15:29 Informację zaktualizowano 2007-07-27 15:19:25, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Informacja z wykonania budżetu Gminy i informacja z wykonania planów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury oraz SP ZOZ za I półrocze 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-07 13:55:40, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Sprawozdania za III kwartał 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-29 14:50:03, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Sprawozdania roczne za 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-09 14:56:50, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Sprawozdania za I kwartał 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-09 15:00:00, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Sprawozdania za II kwartał 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2008-08-27 15:12:04, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Sprawozdania za I półrocze 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2008-08-27 15:14:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Sprawozdania za III kwartał 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2009-03-31 16:39:48 Informację zaktualizowano 2009-03-31 16:40:26, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Sprawozdania za IV kwartał 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2009-03-31 16:41:47, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Sprawozdania roczne za 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-03-31 16:44:56, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Sprawozdania za I kwartał 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 13:55:58, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Sprawozdania za II kwartał 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-08-24 20:40:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Sprawozdania za I półrocze 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-12 15:40:54, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Sprawozdania za III kwartał 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 14:04:21, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Sprawozdania za IV kwartał 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 14:06:51, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Sprawozdania roczne za 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 13:34:56, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 14:47:23, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie
Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 14:49:04, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Sprawozdania za I kwartał 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 14:55:22, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Sprawozdania za II kwartał 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-28 14:29:16 Informację zaktualizowano 2010-07-28 14:30:03, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Informacja z wykonania budżetu Gminy i informacja z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej oraz SP ZOZ za I półrocze 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-17 14:05:05, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Sprawozdania za III kwartał 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2010-10-29 11:25:38 Informację zaktualizowano 2010-10-29 11:30:38, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

Sprawozdania za IV kwartał 2010r. część 1

Sprawozdania za IV kwartał 2010r. część 2

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-04 08:36:48 Informację zaktualizowano 2011-03-04 10:47:38, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Sprawozdania roczne za 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-01 09:49:02, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Sprawozdania za I kwartał 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-24 10:05:56 Informację zaktualizowano 2011-06-01 09:48:14, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-07-21
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Sprawozdania za II kwartał 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-24 14:06:31 Informację zaktualizowano 2011-08-24 14:10:10, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Zofia Janas
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy,
informacji o kształtowaniu się WPF, oraz
informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych jednostek za I półrocze 2011 roku. 

Czas wytworzenia informacji: 2011-08-29
Czas ważności informacji: bezterminowo

Sprawozdania cz. 1

Sprawozdania cz.2

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-22 12:45:27, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Zofia Janas
Sprawozdania za III kwartał 2011r. (DUPLIKAT) 

Czas wytworzenia informacji: 2011-10-31
Czas ważności informacji: bezterminowo

Sprawozdania za III kwartał 2011r. część 1

Sprawozdania za III kwartał 2011r. część 2

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-14 13:16:39, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Skarbnik gminy
Sprawozdania za IV kwartał 2011r. 

Czas wytworzenia informacji: 2011-02-22
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Sprawozdania za IV kwartał 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-14 13:30:48, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Skarbnik gminy
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za
2011 rok 

Czas wytworzenia informacji: 2012-03-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść sprawozdania >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 10:58:08 Informację zaktualizowano 2012-04-20 11:00:31, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Wójt
Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego
SP ZOZ i Samorządowych Instytucji Kultury za 2011
rok 

Czas wytworzenia informacji: 2012-03-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść sprawozdań >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 11:02:59, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Wójt
Sprawozdania za I kwartał 2012r.  

Czas wytworzenia informacji: 2012-05-16
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść sprawozdań >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-05-28 11:19:28 Informację zaktualizowano 2012-07-05 11:54:02, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Skarbnik gminy
Sprawozdania za II kwartał 2012r.  

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-17
Czas ważności informacji: bezterminowo

Uwaga!
Obydwa pliki części drugiej należy pobrać na dysk lokalny przed przetwarzaniem !

Treść sprawozdań cz.1 >>>

Treść sprawozdań cz.2 (2 segment) >>>

Treść sprawozdań cz.2 (1 segment) >>>

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-23 12:29:46 Informację zaktualizowano 2012-08-23 13:06:55, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Skarbnik gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy,
informacji o kształtowaniu się WPF, oraz
informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych jednostek za I półrocze 2012 roku. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-29
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść informacji >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-09-12 11:33:17 Informację zaktualizowano 2012-09-12 11:33:56, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Skarbnik gminy
Sprawozdania za III kwartał 2012r.  

Czas wytworzenia informacji: 2012-10-19, 2012-10-24
Czas ważności informacji: bezterminowo

Uwaga!
Obydwa pliki części drugiej należy pobrać na dysk lokalny przed przetwarzaniem!

Treść sprawozdań cz.1 >>>

Treść sprawozdań cz.2 (1 segment) >>>

Treść sprawozdań cz.2 (2 segment) >>>

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 10:44:58, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Skarbnik gminy Wolanów
Sprawozdania: 

za IV kwartał 2012 roku, roczne oraz jednostek posiadających osobowość prawną za IV kwartał 2012 roku i roczne.

Czas wytworzenia informacji: 2013-02-22
Czas ważności informacji: bezterminowo

Treść sprawozdań cz.1 >>>

Treść sprawozdań cz.2 >>>

Treść sprawozdań cz.3 >>>

Treść sprawozdań cz.4 >>>

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-06 09:16:30 Informację zaktualizowano 2013-03-06 09:17:11, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Skarbnik gminy
Sprawozdanie roczne  

z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Czas wytworzenia informacji: 2013-03-27
Czas ważności informacji: bezterminowo

Uwaga! 
Archiwum wielodyskowe! Wszystkie pliki należy pobrać na dysk lokalny przed przetwarzaniem!

Treść sprawozdania cz.1 >>>

Treść sprawozdania cz.2 >>>

Treść sprawozdania cz.3 >>>

Treść sprawozdania cz.4 >>>

Treść sprawozdania cz.5 >>>

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-17 12:22:09, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Wójt
Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego SP ZOZ i samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.

Czas wytworzenia informacji: 2013-03-27
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść sprawozdania >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-05-21 12:52:16 Informację zaktualizowano 2013-05-21 12:52:47, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Wójt
Sprawozdania za I kwartał 2013r.  

Czas wytworzenia informacji: 2013-04-23
Czas ważności informacji: bezterminowo

Uwaga! 
Archiwum wielodyskowe! Wszystkie pliki należy pobrać na dysk lokalny przed przetwarzaniem!

Treść sprawozdań cz.1 >>>

Treść sprawozdań cz.2 >>>

Treść sprawozdań cz.3 >>>

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-21 14:01:24, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Skarbnik gminy
wersja do druku