Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
° rok 2013
° rok 2012
° rok 2011
° rok 2010
° rok 2009
° rok 2008
° rok 2007
° rok 2006
° rok 2005
° rok 2004
° rok 2003
° rok 2002
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2003 strona główna 

rok 2003
 
 załącznik 1 do Uchwały V/18/2003 - Statut gminy
Data wprowadzenia informacji 2003-06-17 14:27:09 Informację zaktualizowano 2007-02-06 15:06:04, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 2 do Statutu gminy - Jednostki organizacyjne
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 11:31:10 Informację zaktualizowano 2007-02-06 15:06:28, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 3 do Statutu gminy - Regulamin Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2003-06-17 14:27:59 Informację zaktualizowano 2007-02-06 15:06:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr IX/41/2003 ws. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie
Data wprowadzenia informacji 2003-08-14 09:22:23 Informację zaktualizowano 2007-02-06 15:07:45, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr IX/42/2003 ws. ustalenia sieci dróg gminnych
Data wprowadzenia informacji 2003-08-14 09:22:33 Informację zaktualizowano 2007-02-06 15:08:46, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/42/2003 - Wykaz sieci dróg planowanych do włączenia w istniejącą sieć dróg gminnych na terenie gm. Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2003-08-14 09:22:39 Informację zaktualizowano 2007-02-06 15:09:24, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr IX/43/2003 ws. wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr XIX/120/2000 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 06.10.2000 r.
Data wprowadzenia informacji 2003-08-14 09:22:56 Informację zaktualizowano 2007-02-06 15:16:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr IX/44/2003 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003
Data wprowadzenia informacji 2003-08-14 09:23:06 Informację zaktualizowano 2007-02-06 15:17:13, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/44/2003 - PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2003
Data wprowadzenia informacji 2003-08-14 09:23:13 Informację zaktualizowano 2007-02-06 15:18:31, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr IX/45/2003 ws. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2003-08-14 09:23:20 Informację zaktualizowano 2007-02-06 15:20:21, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr IX/46/2003 ws. ustanowienia zabezpieczenia pożyczki
Data wprowadzenia informacji 2003-08-14 09:55:43 Informację zaktualizowano 2007-02-06 15:22:54, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr IX/47/2003 ws. odwołania Sekretarza Gminy
Data wprowadzenia informacji 2003-08-14 09:23:33 Informację zaktualizowano 2007-02-06 15:23:32, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Rady Gminy Nr 48 z dn. 20.08.2003
Data wprowadzenia informacji 2003-09-04 13:13:38 Informację zaktualizowano 2007-02-07 15:07:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 48 20.08.2003
Data wprowadzenia informacji 2003-09-04 13:15:59 Informację zaktualizowano 2007-02-07 15:08:02, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Rady Gminy X.49.z dn.20.08.2003
Data wprowadzenia informacji 2003-09-04 13:17:02 Informację zaktualizowano 2007-02-07 15:08:43, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Rady Gminy.X.50 z dn 20.08.2003
Data wprowadzenia informacji 2003-09-04 13:17:51 Informację zaktualizowano 2007-02-07 15:09:22, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała XI/52/2003 ws. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2003-11-20 09:57:15 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:15:30, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała XI/53/2003 ws. ustanowienia zabezpieczenia pożyczki
Data wprowadzenia informacji 2003-11-20 09:57:28 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:15:56, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała XI/55/2003 ws. stanowiska dot. skargi w zakresie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych przy realizacji przetargu „Szkoła – Sławno”
Data wprowadzenia informacji 2003-11-20 09:57:43 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:16:37, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała XI/56/2003 ws. sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2003-11-20 09:57:59 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:17:43, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała XII/58/2003 ws. regulaminu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2003-11-20 10:02:13 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:19:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Załącznik 1 do Uchwały XII/58/2003 - REGULAMIN ZAOPATRZENIA W WODĘ
Data wprowadzenia informacji 2003-11-20 10:03:05 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:19:42, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała XII/59/2003 ws. wyboru ławników.
Data wprowadzenia informacji 2003-11-20 10:03:26 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:20:32, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała XII/60/2003 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003
Data wprowadzenia informacji 2003-11-20 10:03:43 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:21:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik 1 do Uchwały XII/60/2003 - PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2003
Data wprowadzenia informacji 2003-11-20 10:04:41 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:22:08, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała XII/62/2003 ws. powołania Sekretarza Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2003-11-20 10:05:06 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:23:08, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XIII/63/03 ws. ustalenia ceny skupu żyta
Data wprowadzenia informacji 2004-03-11 12:30:43 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:23:43, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XIII/65/03 ws. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2004-03-11 12:36:01 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:24:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XIII/66/03 ws. ustalenia wysokości podatku od posiadania psów
Data wprowadzenia informacji 2004-03-11 12:43:13 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:24:56, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XIII/64/03 ws. ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-03-11 12:48:04 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:25:22, wprowadzający: Karol Faliszewski
wersja do druku