Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
° rok 2013
° rok 2012
° rok 2011
° rok 2010
° rok 2009
° rok 2008
° rok 2007
° rok 2006
° rok 2005
° rok 2004
° rok 2003
° rok 2002
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2012 strona główna 

rok 2012
Uchwała Nr XVI/83/12 z dnia 13 lutego 2012 roku w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2012 rok. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-13
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 12:26:43 Informację zaktualizowano 2012-04-12 12:00:53, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Uchwała Nr XVI/84/12 z dnia 13 lutego 2012 roku w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rozwoju
gospodarczego, budżetu i finansów na 2012 rok. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-13
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 12:29:57 Informację zaktualizowano 2012-04-12 12:01:04, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Uchwała Nr XVI/85/12 z dnia 13 lutego 2012 roku w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
rolnictwa ochrony środowiska i porządku
publicznego na 2012 rok. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-13
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 12:34:10 Informację zaktualizowano 2012-04-12 12:01:15, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Uchwała Nr XVI/86/12 z dnia 13 lutego 2012 roku w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
oświaty, kultury sportu i zdrowia na 2012 rok. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-13
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 12:37:41 Informację zaktualizowano 2012-04-12 12:01:26, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Uchwała Nr XVI/87/12 z dnia 13 lutego 2012 roku w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonej w Gminie Wolanów w miejscowości
Ślepowron (część działek o nr ewidencyjnym
40/1 i 40/5) 

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-13
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 13:13:49 Informację zaktualizowano 2012-04-12 12:01:35, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Uchwała Nr XVI/88/12 z dnia 13 lutego 2012 roku w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonej w Gminie Wolanów w miejscowości
Ślepowron (część działki o nr ewidencyjnym
40/4) 

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-13
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 13:16:07 Informację zaktualizowano 2012-04-12 12:01:45, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Uchwała Nr XVI/89/12 z dnia 13 lutego 2012 roku w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonej w Gminie Wolanów w miejscowości
Ślepowron (część działki o nr ewidencyjnym
40/3) 

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-13
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 13:18:01 Informację zaktualizowano 2012-04-12 12:01:54, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Uchwała Nr XVI/90/12 z dnia 13 lutego 2012 roku w
sprawie wyznaczenia podmiotu do realizacji zadania
z zakresu wspierania rodziny. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-13
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 13:20:52 Informację zaktualizowano 2012-04-12 12:02:03, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Uchwała Nr XVI/91/12 z dnia 13 lutego 2012 roku w
sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-13
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 13:26:00 Informację zaktualizowano 2012-04-12 12:02:12, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Uchwała Nr XVI/92/12 z dnia 13 lutego 2012 roku w
sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji
celowej z budżetu Gminy Wolanów oraz trybu
postępowania w sprawie udzielenia dotacji i
sposobu jej rozliczania. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-13
Czas ważności informacji: bezterminowo

- jednolity identyfikator aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3997

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 13:35:23 Informację zaktualizowano 2012-05-15 15:00:10, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Uchwała Nr XVI/93/12 z dnia 13 lutego 2012 roku w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wolanów. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-13
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 13:38:00 Informację zaktualizowano 2012-04-12 12:02:29, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Uchwała Nr XVII/94/12 z dnia 23 marca 2012 roku w
sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki.  

Czas wytworzenia informacji: 2012-03-23
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 11:56:48 Informację zaktualizowano 2012-04-12 12:02:38, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XVII/95/12 z dnia 23 marca 2012 roku w
sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-03-23
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 12:00:25, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XVII/96/12 z dnia 23 marca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości położonej w miejscowości
Wolanów. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-03-23
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 12:05:24, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XVII/97/12 z dnia 23 marca 2012 roku w
sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-03-23
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 12:20:21, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XVIII/98/12 z dnia 20 kwietnia 2012
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Radomskiemu w 2012 r. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-04-20
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-05-24 14:24:34, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XVIII/99/12 z dnia 20 kwietnia 2012
roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej  

Czas wytworzenia informacji: 2012-04-20
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-05-24 14:28:39, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XVIII/100/12 z dnia 20 kwietnia 2012
roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012
rok. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-04-20
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-05-24 14:41:31, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XVIII/101/12 z dnia 20 kwietnia 2012
roku w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-04-20
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-05-24 14:45:45, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XIX/102/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2011
rok i sprawozdania finansowego 

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-12
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treśćuchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 12:06:06, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XIX/103/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-12
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 12:09:42, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XIX/104/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej
w miejscowości Wawrzyszów, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 183/2 

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-12
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treśćuchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 12:12:27, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XIX/105/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej
w miejscowości Wymysłów, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 404 

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-12
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 12:15:34, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XIX/106/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-12
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 12:18:22, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Uchwała Nr XIX/107/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie użyczenia części nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Wolanów
położonej w miejscowości Wolanów, przy ul.
Radomskiej 20 na rzecz Skarbu Państwa - Komendy
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu 

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-12
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 12:26:10, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XIX/108/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z
placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy
Wolanów 

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-12
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 12:28:24, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XX/109/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

Uchwała Nr Ra.260.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Wolanów

 Treść uchwały Nr XX/109/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-29 10:24:48 Informację zaktualizowano 2012-07-02 08:11:48, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XX/110/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012
rok. 
Czas wytworzenia informacji: 2012-06-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-29 10:31:25 Informację zaktualizowano 2012-06-29 10:31:59, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXI/111/12 z dnia 8 sierpnia 2012 roku
 

w sprawie wyrażenia woli realizacji przez Gminę Wolanów projektu „Program indywidualizacji nauczania w Gminie Wolanów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-08
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-08-21 10:56:43 Informację zaktualizowano 2012-08-21 10:57:52, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXI/112/12 z dnia 8 sierpnia 2012 roku 

w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i opłaty abonamentowej. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-08
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-08-21 11:01:34 Informację zaktualizowano 2012-08-21 11:02:42, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXI/113/12 z dnia 8 sierpnia 2012 roku
 

w sprawie ustalenia stawek opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-08
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-08-24 10:50:32, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXI/114/12 z dnia 8 sierpnia 2012 roku 

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/149/05 Rady Gminy w Wolanowie  z dnia 09 grudnia  2005r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-08
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-08-24 10:57:00, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXI/115/12 z dnia 8 sierpnia 2012 roku
 

w sprawie sprzedaży  nieruchomości położonej  w  miejscowości Strzałków, obręb geodezyjny Strzałków Kolonia , oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr  27

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-08
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-08-24 11:10:00, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXI/116/12 z dnia 8 sierpnia 2012 roku 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-08
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-08-24 11:12:07, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXII/117/12 z dnia 25 września 2012
roku  
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-09-25
Czas ważności informacji: bezterminowo

Treść uchwały >>>

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-09 09:49:19 Informację zaktualizowano 2012-10-09 09:51:40, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXII/118/12 z dnia 25 września 2012
roku 
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2012-09-25
Czas ważności informacji: bezterminowo

Treść uchwały >>>

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-09 10:11:12, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXII/119/12 z dnia 25 września 2012
roku 
w sprawie podziału Gminy Wolanów na okręgi wyborcze,  ustalenia ich granic i  numerów oraz  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 
Czas wytworzenia informacji: 2012-09-25
Czas ważności informacji: bezterminowo

Treść uchwały >>>

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-09 10:13:46, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXII/120/12 z dnia 25 września 2012
roku 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
 
Czas wytworzenia informacji: 2012-09-25
Czas ważności informacji: bezterminowo

Treść uchwały >>>

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-09 10:16:16, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXIII/121/12 z dnia 30 października
2012 

w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Mniszek

Czas wytworzenia informacji: 2012-10-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 13:26:26, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXIII/122/12 z dnia 30 października
2012  

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Czas wytworzenia informacji: 2012-10-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 12:52:23, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXIII/123/12 z dnia 30 października 

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2012-2016.

Czas wytworzenia informacji: 2012-10-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 12:56:54, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXIV/124/12 z dnia 12 listopada 2012 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Czas wytworzenia informacji: 2012-11-12
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 12:23:38 Informację zaktualizowano 2012-11-19 12:30:36, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXIV/125/12 z dnia 12 listopada 2012  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Czas wytworzenia informacji: 2012-11-12
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 12:30:12, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXIV/126/12 z dnia 12 listopada 2012  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Czas wytworzenia informacji: 2012-11-12
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 12:33:40, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXV/127/12 z dnia 17 grudnia 2012  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2013-2017

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-17
Czas ważności informacji: bezterminowo

Treść uchwały >>>

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 09:06:38 Informację zaktualizowano 2013-01-03 09:08:54, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Budżetowa na rok 2013 

Nr XXV/128/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 17 grudnia 2012 roku

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-17
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 09:28:33, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXV/129/12 z dnia 17 grudnia 2012 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wolanów

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-17
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 12:57:26, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXV/130/12 z dnia 17 grudnia 2012  

w sprawie podziału gminy Wolanów na stałe obwody głosowania.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-17
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 11:50:31 Informację zaktualizowano 2013-01-03 11:51:11, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXV/131/12 z dnia 17 grudnia 2012 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na okres 1 roku dzierżawy 200 m2 nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wolanów,  położonej w miejscowości Sławno, gmina Wolanów, stanowiącej część działki  ewidencyjnej  nr 124

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-17
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 11:56:00 Informację zaktualizowano 2013-01-03 11:56:34, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXV/132/12 z dnia 17 grudnia 2012  

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-17
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 12:10:12, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXVI/133/12 z dnia 28 grudnia 2012 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 10:31:26, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXVI/134/12 z dnia 28 grudnia 2012  

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 08:36:28, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXVI/135/12 z dnia 28 grudnia 2012  

w sprawie:  przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na  lata 2013- 2017”

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 08:38:45, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXVI/136/12 z dnia 28 grudnia 2012  

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolanów

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 08:43:14, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXVI/137/12 z dnia 28 grudnia 2012  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 08:47:08, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXVI/138/12 z dnia 28 grudnia 2012  

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 08:56:11 Informację zaktualizowano 2013-01-30 08:57:30, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXVI/139/12 z dnia 28 grudnia 2012  

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 08:59:58, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXVI/140/12 z dnia 28 grudnia 2012  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 09:01:59 Informację zaktualizowano 2013-01-30 10:30:15, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXVI/141/12 z dnia 28 grudnia 2012 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo


 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 10:01:30, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
wersja do druku