Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
° rok 2013
° rok 2012
° rok 2011
° rok 2010
° rok 2009
° rok 2008
° rok 2007
° rok 2006
° rok 2005
° rok 2004
° rok 2003
° rok 2002
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2002 strona główna 

rok 2002
 
 Uchwała IV/15/2002 ws. uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:14:17 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:25:56, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 1 do Uchwały IV/15/2002 - Dochody
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:14:50 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:26:18, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 2 do Uchwały IV/15/2002 - Wydatki
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:14:59 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:26:50, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 3 do Uchwały IV/15/2002 - Przychody, Rozchody
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:15:09 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:27:17, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 4 do Uchwały IV/15/2002 - Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2003 r.
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:15:21 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:27:39, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 5 (cz.I) do Uchwały IV/15/2002 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:15:30 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:28:40, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 5 (cz.II) do Uchwały IV/15/2002 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:15:38 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:29:04, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 6 do Uchwały IV/15/2002 - Plan zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2003 r.
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:15:47 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:29:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 7 do Uchwały IV/15/2002 - Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2003
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:15:57 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:30:06, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 8 do Uchwały IV/15/2002 - Wieloletnie programy inwestycyjne oraz limity wydatków na ich realizację
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:16:05 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:30:34, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 9 do Uchwały IV/15/2002 - Plan finansowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:16:14 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:31:02, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 10 do Uchwały IV/15/2002 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:16:22 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:31:30, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 11 do Uchwały IV/15/2002 - Informacja o stanie mienia komunalnego
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:16:36 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:33:02, wprowadzający: Karol Faliszewski
wersja do druku