Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strategia rozwoju strona główna 

Strategia rozwoju
PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO 
 załącznik do Uchwały Nr XX/91/04 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 27 lipca 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-09-09 14:25:51 Informację zaktualizowano 2004-09-09 14:28:54, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Wolanów 
 Uchwała Nr XXXII/135/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 14:17:41, wprowadzający: Karol Faliszewski
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2007-2013 
 Kliknij tu aby pobrać ww. dokument >>
Data wprowadzenia informacji 2007-11-28 15:00:31, wprowadzający: Karol Faliszewski
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2008-2015. 
 Kliknij tu aby pobrać ww. dokument >>
Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 14:31:28, wprowadzający: Karol Faliszewski
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIU
NARKOMANII NA 2009 ROK. 
 Kliknij tu aby pobrać ww. dokument >>
Data wprowadzenia informacji 2008-12-16 09:15:23, wprowadzający: Karol Faliszewski
Plan Odnowy Miejscowości Wolanów na lata
2010-2016. 
 Kliknij tu aby pobrać ww. dokument >>
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 14:26:06, wprowadzający: Karol Faliszewski
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WOLANÓW Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
PROWADZĄCUMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA ROK 2011 
 Kliknij tu aby pobrać ww. dokument >>
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 13:29:56, wprowadzający: Karol Faliszewski
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2012 rok 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Kliknij tu aby pobrać ww. dokument >>
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 13:52:16, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Roczny program współpracy gminy Wolanów z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalności pożytku
publicznego w 2012 roku. 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Kliknij tu aby pobrać ww. dokument >>
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 14:32:14, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
wersja do druku