Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska strona główna 

Ochrona środowiska
 
 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wolanów na lata 2010 - 2012.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-06 15:14:43 Informację zaktualizowano 2010-03-10 08:52:19, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolanów na lata 2010 - 2012.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-06 15:20:50 Informację zaktualizowano 2010-03-10 08:54:02, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2010 - 2032.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-10 09:12:28 Informację zaktualizowano 2011-02-24 12:28:02, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WOLANÓW
Data wprowadzenia informacji 2006-09-12 17:50:02 Informację zaktualizowano 2010-03-10 08:55:28, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-04 14:39:15 Informację zaktualizowano 2010-03-10 08:55:54, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Porozumienie o współpracy Gminy Wolanów z Gminą Miasta Radom w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz przystąpienia do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Radomiu.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-09 16:47:22, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Wykaz przedsiębiorców mających pozwolenie na odbiór odpadów i zużytego sprzętu elektronicznego na terenie Gminy Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-29 14:05:26 Informację zaktualizowano 2012-04-26 11:26:50, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-12 08:16:17, wprowadzający: Karol Faliszewski
wersja do druku