Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
° rok 2013
° rok 2012
° rok 2011
° rok 2010
° rok 2009
° rok 2008
° rok 2007
° rok 2006
° rok 2005
° rok 2004
° rok 2003
° rok 2002
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2008 strona główna 

rok 2008
 
 Uchwała Nr XX/57/08 z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-02-22 15:21:57 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:38:44, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XX/58/08 z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-04 14:35:21 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:39:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XX/59/08 z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-04 14:42:41 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:39:29, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XX/60/08 z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-04 14:59:53 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:40:11, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XX/62/08 z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-04 14:45:25 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:40:51, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XX/63/08 z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-04 15:04:44 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:41:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XX/64/08 z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części Gminy Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-04 15:06:45 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:41:50, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXII/65/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie określenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Wolanów na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-09 16:13:53 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:42:14, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXII/66/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zasad udzielenia stypendium Wójta Gminy Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-09 16:02:37 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:44:58, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXII/67/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie określenia zasad współpracy Gminy Wolanów z Gminą Miasta Radom w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz przystąpienia do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Radomiu.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-09 16:43:54 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:45:23, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr XXII/68/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-09 16:37:12 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:45:50, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXII/69/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-09 16:34:32 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:46:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXIV/74/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków FRKF w formie „weksla in blanco”.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-15 14:46:30 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:56:54, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXIV/75/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-15 14:48:41 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:57:21, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXIV/76/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wolanów do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-15 14:55:27 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:58:12, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXV/77/08 z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-26 15:08:14 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:58:32, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXV/78/08 z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla radnych Gminy w Wolanowie.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-26 15:09:50 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:58:53, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXV/79/08 z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-26 15:11:08 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:59:26, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXVI/80/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-08-19 13:55:42 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:00:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr XXVII/81/08 z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-08-19 14:22:01 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:00:55, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXVII/82/08 z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysom).
Data wprowadzenia informacji 2008-08-19 14:57:00 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:01:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXVIII/83/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-21 14:35:33 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:01:40, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr XXVIII/84/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wynajmu lokalu na okres dłuższy niż 3 lata.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-21 15:06:53 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:02:20, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXIX/85/08 z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/84/08.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-21 15:08:09 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:03:46, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXIX/86/08 z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie wynajmu lokalu na okres 10 lat.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-21 15:10:02 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:05:24, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity id. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=580  Uchwała Nr XXX/86/08 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 15:00:10 Informację zaktualizowano 2012-01-26 09:16:12, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXI/88/08 z dnia 22 października 2008 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:29:46 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:06:19, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXI/89/08 z dnia 22 października 2008 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:41:13 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:06:41, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXI/90/08 z dnia 22 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:43:59 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:07:01, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXII/91/08 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-26 15:07:49 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:07:22, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXII/92/08 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-26 15:10:15 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:07:42, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXII/93/08 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-26 15:11:29 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:08:00, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXII/94/08 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-27 14:48:11 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:08:26, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXII/95/08 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres 5 lat.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-27 14:55:52 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:08:46, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXII/96/08 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-27 15:02:38 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:09:06, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/179/4689 

 Uchwała Nr XXXIII/97/08 z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-12-16 09:05:16 Informację zaktualizowano 2011-02-21 10:41:01, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXIII/98/08 z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-12-16 09:09:24 Informację zaktualizowano 2009-12-14 15:16:01, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXIII/99/08 z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Wolanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
Data wprowadzenia informacji 2008-12-16 09:17:21 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:11:51, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXIII/100/08 z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i opłaty abonamentowej.
Data wprowadzenia informacji 2008-12-16 09:18:30 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:12:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXIV/101/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wolanów na rok 2009.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 15:13:38 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:12:47, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXIV/102/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” z siedzibą w Radomiu.
Data wprowadzenia informacji 2008-12-30 15:02:52 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:13:05, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXIV/103/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 14:01:00, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXIV/104/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 14:03:56, wprowadzający: Karol Faliszewski
wersja do druku