Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
° rok 2013
° rok 2012
° rok 2011
° rok 2010
° rok 2009
° rok 2008
° rok 2007
° rok 2006
° rok 2005
° rok 2004
° rok 2003
° rok 2002
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2005 strona główna 

rok 2005
Uchwała Nr XXVIII/118/05 ws. zmian w uchwale Nr
XXVI/108/04 
 Uchwała Nr XXVIII/118/05 ws. wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVI/108/04 dot. stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 11:58:52 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:19:57, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXVIII/119/05 ws. wprowadzenia w
budżecie gminy na 2005 rok 
 Uchwała Nr XXVII/119/05 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 12:13:34 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:22:42, wprowadzający: Karol Faliszewski
Załącznik do Uchwały XXVIII/119/05  
 Załącznik do Uchwały XXVIII/119/05 - plan dotacji dla pomiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 12:17:07 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:24:25, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXVIII/120/05 ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-02-28 11:24:19 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:25:11, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXIX/121/05 Rady Gminy w Wolanowie z
dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określenia
regulaminu wynagrodzenia, który określa
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków 
 Uchwała Nr XXIX/121/05 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 25 lutego 2005 r.
Obowiązuje od: 2005-01-01   Data wprowadzenia informacji 2005-03-11 17:09:13 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:26:29, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik do Uchwały Nr XIX 121 05 Regulamin wyn.
Data wprowadzenia informacji 2005-03-11 17:13:42 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:27:01, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXIX/122/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w
sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym. 
 Uchwała Nr XXIX/122/05 z dnia 25 lutego 2005 r.
Obowiązuje od: 2005-01-01   Data wprowadzenia informacji 2005-03-21 08:27:47 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:27:46, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik do uchwały Nr XXIX/122/05
Data wprowadzenia informacji 2005-03-21 08:34:36 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:28:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXIX/123/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2005r. 
 Uchwała Nr XXIX/123/05 z dnia 25 lutego 2005 r.
Obowiązuje od: 2005-01-01   Data wprowadzenia informacji 2005-03-21 08:43:29 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:30:05, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/123/05
Data wprowadzenia informacji 2005-03-21 08:45:05 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:32:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/123/05
Data wprowadzenia informacji 2005-03-21 08:52:56 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:32:36, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/123/05
Data wprowadzenia informacji 2005-03-21 08:53:55 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:33:08, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXIX/124/05 z dnia 25 lutego 2005r. w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2005r. 
 URG-Nr-124-z-dnia-25.02.05r.doc
Obowiązuje od: 2005-01-01   Data wprowadzenia informacji 2005-03-21 08:58:21 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:33:37, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXX/127/05 Rady Gminy w Wolanowie z
dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia
Programu Ochrony Wód Gruntowych Przed
Zanieczyszczeniami Pochodzącymi z Indywidualnych
Gospodarstw Rolnych. 
 Uchwała Nr XXX/127/05 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-03 13:42:26 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:45:22, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik do uchwały Nr XXX/127/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-03 13:45:15 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:45:43, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXX/128/05 Rady Gminy w Wolanowie z
dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2005 rok 
 Uchwała Nr XXX/128/05 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-03 13:50:41 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:46:11, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/128/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-03 13:54:27 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:46:37, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/128/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-03 13:55:06 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:47:06, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXX/128/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-03 13:55:48 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:47:30, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXI/130/05 z dnia 02 czerwca 2005 r.
w sprawie funkcjonowania Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Wolanowie. 
 Uchwała Nr XXXI/130/05 z dnia 02 czerwca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-03 14:29:18 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:49:01, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXI/131/05 z dnia 02 czerwca 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2005r. 
 Uchwała Nr XXXI/131/05 z dnia 02 czerwca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-03 14:31:53 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:49:46, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXII/132/05 z dnia 27 lipca 2005 r. w
sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony
Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Wolanów. 
 Uchwała Nr XXXII/132/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-04 15:03:52 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:50:24, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/132/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-04 15:09:13 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:53:46, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/132/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-05 14:24:49 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:54:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXII/133/05 z dnia 27 lipca 2005 r. w
sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wolanowie 
 Uchwała Nr XXXII/133/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 13:47:00 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:54:44, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik do uchwały Nr XXXII/133/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 13:48:24 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:55:19, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXII/134/05 z dnia 27 lipca 2005 r. w
sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze oraz zasady szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat i określenia trybu ich pobierania. 
 Uchwała Nr XXXII/134/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 14:01:28 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:56:20, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik do uchwały Nr XXXII/134/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 14:08:39 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:56:44, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXII/135/05 z dnia 27 lipca 2005 r.w
sprawie zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy
Wolanów. 
 Uchwała Nr XXXII/135/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 14:31:15 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:57:12, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXII/136/05 z dnia 27 lipca 2005 r. w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2005 rok. 
 Uchwała Nr XXXII/136/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 14:34:05 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:57:40, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/136/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 14:36:49 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:58:21, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/136/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 14:41:02 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:58:53, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXII/136/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 14:43:03 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:59:30, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXII/137/05 z dnia 27 lipca 2005 r.w
sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego. 
 Uchwała Nr XXXII/137/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 13:39:29 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:59:57, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXII/138/05 z dnia 27 lipca 2005 r. w
sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego. 
 Uchwała Nr XXXII/138/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 13:55:21 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:00:28, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXII/139/05 z dnia 27 lipca 2005 r. w
sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego.  
 Uchwała Nr XXXII/139/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 13:56:06 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:00:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXIII/140/05 z dnia 9 września 2005
r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
 Uchwała Nr XXXIII/140/05 z dnia 9 września 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 14:47:42 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:55:47, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXIII/141/05 z dnia 9 września 2005
r. w sprawie nabycia nieruchomości. 
 Uchwała Nr XXXIII/141/05 z dnia 9 września 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 14:53:18 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:02:55, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXIII/142/05 z dnia 9 września 2005
r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2005 rok. 
 Uchwała Nr XXXIII/142/05 z dnia 9 września 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 14:55:03 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:03:17, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/142/05 z dnia 9 września 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 15:04:24 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:03:41, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/142/05 z dnia 9 września 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 15:05:14 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:04:12, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXV/144/05 z dnia 9 listopada 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2005 rok. 
 Uchwała Nr XXXV/144/05 z dnia 9 listopada 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 14:36:13 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:05:14, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/144/05 z dnia 9 listopada 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 14:37:21 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:05:39, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/144/05 z dnia 9 listopada 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 14:38:12 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:06:03, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXV/144/05 z dnia 9 listopada 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 14:39:30 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:06:26, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXV/144/05 z dnia 9 listopada 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 14:40:07 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:07:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVI/147/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od
nieruchomości. 
 Uchwała Nr XXXVI/147/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 15:07:29 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:08:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVI/148/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków
transportowych. 
 Uchwała Nr XXXVI/148/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 15:18:32 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:08:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVI/149/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie określenia stawek opłaty targowej. 
 Uchwała Nr XXXVI/149/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 13:36:40 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:08:58, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVI/150/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalania stawek podatku od posiadania
psów. 
 Uchwała Nr XXXVI/150/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 13:38:05 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:09:36, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVI/151/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2005 rok. 
 Uchwała Nr XXXVI/151/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 13:46:48 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:11:21, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVI/152/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2005 rok. 
 Uchwała Nr XXXVI/152/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 13:47:24 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:12:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVI/153/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie zasady zwrotu wydatków na świadczenia
z pomocy społecznej w ramach zadań własnych
gminy w odniesieniu do dożywiania. 
 Uchwała Nr XXXVI/153/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 14:40:54 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:12:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVI/154/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dzieci do
szkół. 
 Uchwała Nr XXXVI/154/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 14:44:13 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:14:02, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVI/155/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości odpłatności
tytułem budowy sieci kanalizacyjnej. 
 Uchwała Nr XXXVI/155/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 14:53:41 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:15:15, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVI/156/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie powołania Z-cy Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego 
 Uchwała Nr XXXVI/156/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 14:56:00 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:16:10, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVI/157/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie uzupełnienia składów osobowych
komisji stałych Rady Gminy. 
 Uchwała Nr XXXVI/157/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 15:01:46 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:16:58, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXVII/157/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-28 14:29:17 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:10:34, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005
r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006
rok. 
 Uchwała Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 13:57:04 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:45:58, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 13:58:07 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:47:35, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:00:00 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:48:41, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:10:04 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:49:20, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:11:09 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:50:12, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:12:16 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:53:57, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:23:12 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:54:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:23:46 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:55:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:24:38 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:56:26, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:25:06 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:56:56, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:25:32 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:57:21, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:26:02 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:58:01, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:26:37 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:58:30, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 13 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:27:04 Informację zaktualizowano 2007-01-31 14:40:05, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Informacja opisowa
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:29:16 Informację zaktualizowano 2007-01-31 14:42:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Objasnienia do budzetu
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:30:27 Informację zaktualizowano 2007-01-31 14:42:46, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXVII/159//05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-28 14:34:17 Informację zaktualizowano 2007-01-31 14:43:15, wprowadzający: Karol Faliszewski
wersja do druku