bip.wolanow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wolanow www.wolanow.pl
Uchwały strona główna 

rok 2011
 
 Uchwała Nr V/16/11 z dnia 14 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę nr II/4/10 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 7 grudnia 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-17 08:06:47 Informację zaktualizowano 2011-02-24 09:44:28, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr V/17/11 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/189/10 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-17 08:15:49 Informację zaktualizowano 2011-02-24 09:43:36, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr V/18/11 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin „Radomka”
Data wprowadzenia informacji 2011-02-17 08:20:17 Informację zaktualizowano 2011-02-24 09:42:36, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr V/19/11 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-24 09:47:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VI/20/11 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie w zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 11:03:49, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VI/21/11 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 11:06:19, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VI/22/11 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 11:08:42, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

jednolity identyfikator aktu:  http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/63/2025

 Uchwała Nr VI/23/11 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 11:10:14 Informację zaktualizowano 2011-04-29 13:10:54, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VI/24/11 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 11:12:11, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VI/25/11 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 11:15:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VI/26/11 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 11:17:38 Informację zaktualizowano 2011-04-01 11:20:54, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VI/27/11 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 11:22:17, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VII/28/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-29 11:25:54 Informację zaktualizowano 2011-05-18 09:35:13, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VII/29/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze roku budżetowego o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-29 11:45:41 Informację zaktualizowano 2011-04-29 11:49:24, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VII/30/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Regulaminowej oraz trybu wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-29 11:57:14, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/75/2354

 Uchwała Nr VII/31/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-29 11:58:34 Informację zaktualizowano 2011-05-24 12:33:49, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VII/32/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Data wprowadzenia informacji 2011-04-29 12:01:06, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VII/33/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Data wprowadzenia informacji 2011-04-29 12:02:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VIII/34/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2010 rok i sprawozdania finansowego.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-24 09:04:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VIII/35/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-24 09:05:42, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VIII/36/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-24 09:07:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VIII/37/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-24 09:09:53, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity id. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/118/3741
 Uchwała Nr VIII/38/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/21/11 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-24 09:14:16 Informację zaktualizowano 2012-01-23 13:43:37, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VIII/39/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolanowie.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-24 09:17:03, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VIII/40/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz zasad udzielania , obniżania i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom wynikających z art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-24 09:18:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-07-18
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr IX/41/11 z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK w Warszawie.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-23 09:19:42, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-07-18
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr IX/42/11 z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie zlokalizowanej w Sławnie.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 07:42:15 Informację zaktualizowano 2011-09-26 07:45:17, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-07-18
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr IX/43/11 z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 07:48:21, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-07-18
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr IX/44/11 z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 07:54:03, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-08-26
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr X/45/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 13:02:10 Informację zaktualizowano 2011-09-26 14:37:05, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-08-26
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr X/46/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 13:17:09 Informację zaktualizowano 2011-09-26 14:37:16, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-08-26
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr X/47/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i opłaty abonamentowej.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 13:45:10 Informację zaktualizowano 2011-09-26 14:37:30, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-08-26
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr X/48/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 13:57:13 Informację zaktualizowano 2011-09-26 14:37:44, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-08-26
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr X/49/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr L/178/2010 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 30 marca 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:06:46 Informację zaktualizowano 2011-09-26 14:38:09, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-08-26
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr X/50/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr LVI/192/10 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 22 października 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:12:00 Informację zaktualizowano 2011-09-26 14:38:21, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-08-26
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr X/51/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:26:27 Informację zaktualizowano 2011-09-26 14:38:41, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-08-26
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr X/52/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-26 14:28:44 Informację zaktualizowano 2011-09-26 14:38:54, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XI/53/11 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 10:37:27, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XI/54/11 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 10:40:33, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XI/55/11 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Radomiu.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 10:48:12 Informację zaktualizowano 2011-12-28 10:50:07, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XI/56/11 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 11:18:42, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XI/57/11 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 11:28:11, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XI/58/11 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Sławnie
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 11:38:20, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XI/59/11 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 11:44:02, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XI/60/11 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 12:35:15, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XI/61/11 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dla przedszkoli niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Wolanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania przyjętego uchwałą Nr L/176/10 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 30 marca 2010 roku zmienionego uchwałą Nr LVII/196/10 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 10 listopada 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 12:53:03, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Woalnowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-10-25
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XI/62/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji przez Gminę Wolanów projektu „Internet oknem na świat” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Wolanów na realizację tego projektu.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 12:59:00, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-10-31
Czas ważności informacji: bezterminowo

jednolity id. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=6182

 Uchwała Nr XI/63/11 z dnia 31 października 2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 13:17:01 Informację zaktualizowano 2012-01-23 13:33:11, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-10-31
Czas ważności informacji: bezterminowo

jednolity id. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=6183

 Uchwała Nr XI/64/11 z dnia 31 października 2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 13:24:46 Informację zaktualizowano 2012-01-23 13:37:42, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-10-31
Czas ważności informacji: bezterminowo

jednolity id. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=6184

 Uchwała Nr XI/65/11 z dnia 31 października 2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 13:33:42 Informację zaktualizowano 2012-01-23 13:35:41, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-10-31
Czas ważności informacji: bezterminowo

jednolity id. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=6185

 Uchwała Nr XI/66/11 z dnia 31 października 2011 w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 13:38:56 Informację zaktualizowano 2012-01-23 13:39:39, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-10-31
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XI/67/11 z dnia 31 października 2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 14:31:41 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:32:03, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-09
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XIV/68/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadającym Gminie Wolanów oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 08:47:30, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-09
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XIV/69/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 08:51:46, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-09
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XIV/70/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 09:15:03, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-09
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XIV/71/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 10:01:34, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-09
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XIV/72/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 10:04:38, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-09
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XIV/73/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 12:49:40, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-09
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XIV/74/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 12:55:56, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-09
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XIV/75/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wolanów do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działania II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usług pn.: Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 13:01:44, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-09
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XIV/76/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dzieci do szkół.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 13:07:12, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-09
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XIV/77/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-20 13:16:15, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XV/78/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2012-2016
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 12:17:43, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Budżetowa na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 12:35:32, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XV/80/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 13:04:02, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XV/81/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 13:45:21, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XV/82/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w roku 2012.
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 14:16:19, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie

Zobacz:
 rok 2013 .  rok 2012 .  rok 2011 .  rok 2010 .  rok 2009 .  rok 2008 .  rok 2007 .  rok 2006 .  rok 2005 .  rok 2004 .  rok 2003 .  rok 2002 . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wolanow.pl