Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
° rok 2013
° rok 2012
° rok 2011
° rok 2010
° rok 2009
° rok 2008
° rok 2007
° rok 2006
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wyniki przetargów > rok 2012 strona główna 

rok 2012
 
Czas wytworzenia informacji: 2012-02-29
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie o nazwie „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolanów”
Data wprowadzenia informacji 2012-02-29 17:03:19 Informację zaktualizowano 2012-02-29 17:05:01, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Kierownik referatu inwestycji
 
Czas wytworzenia informacji: 2012-04-13
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Ogłoszenie o roztrzygnięciu dotyczące postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolanów”
Data wprowadzenia informacji 2012-04-16 14:51:12 Informację zaktualizowano 2012-04-18 09:50:51, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Kierownik referatu inwestycji
 
Czas wytworzenia informacji: 2012-04-19
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w sprawie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolanów”
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 15:15:11, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Kierownik referatu inwestycji
Ogłoszenie o roztrzygnięciu dotyczące
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zamówienie o nazwie „Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
oświetlenia odcinka drogi Mniszek- Rogowa”. 
Czas wytworzenia informacji: 2012-05-24
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść ogłoszenia >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-05-25 09:04:28 Informację zaktualizowano 2012-05-25 09:05:24, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska w Wolanowie
Ogłoszenie o roztrzygnięciu dotyczące
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zamówienie o nazwie „Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
oświetlenia odcinka drogi Mniszek w kierunku
Chronowa”. 
Czas wytworzenia informacji: 2012-05-24
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść ogłoszenia >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-05-25 09:08:03, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska w Wolanowie
Ogłoszenie o roztrzygnięciu dotyczące
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zamówienie o nazwie „Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
oświetlenia odcinka drogi Bieniędzice”. 
Czas wytworzenia informacji: 2012-05-24
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść ogłoszenia >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-05-25 09:09:57, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska w Wolanowie
Ogłoszenie o roztrzygnięciu dotyczące
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zamówienie o nazwie „Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
oświetlenia odcinka drogi Młodocin przed
torami”. 
Czas wytworzenia informacji: 2012-05-24
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść ogłoszenia >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-05-25 09:11:16, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska w Wolanowie
Ogłoszenie o roztrzygnięciu dotyczące
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zamówienie o nazwie „Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
oświetlenia odcinka drogi Młodocin za torami”. 
Czas wytworzenia informacji: 2012-05-24
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść ogłoszenia >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-05-25 09:12:36 Informację zaktualizowano 2012-05-25 09:13:15, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska w Wolanowie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie o nazwie „Remont nawierzchni dróg
gruntowych na terenie Gminy Wolanów” 
Czas wytworzenia informacji: 2012-06-05
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść zawiadomienia >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-05 15:25:07 Informację zaktualizowano 2012-06-05 15:25:42, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska w Wolanowie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot.
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zamówienie o nazwie: „Remont nawierzchni
dróg gruntowych na terenie Gminy Wolanów” 
Czas wytworzenia informacji: 2012-06-14
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść ogłoszenia >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 11:41:17 Informację zaktualizowano 2012-06-14 11:41:57, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska w Wolanowie
Ogłoszenie o roztrzygnięciu dotyczące
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zamówienie o nazwie „Selektywna zbiórka
odpadów z terenu Gminy Wolanów w 2012 r”. 
Czas wytworzenia informacji: 2012-06-22
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść ogłoszenia >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-22 15:09:53 Informację zaktualizowano 2012-06-22 15:10:51, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska w Wolanowie
Ogłoszenie o roztrzygnięciu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o
nazwie „Wymiana instalacji elektrycznej w
budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w
Bieniędzicach”. 
Czas wytworzenia informacji: 2012-07-02
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść ogłoszenia >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-07-02 13:02:27 Informację zaktualizowano 2012-07-02 13:04:56, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska w Wolanowie
Ogłoszenie o roztrzygnięciu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o
nazwie „Zagospodarowanie terenu wokół budynku
Urzędu Gminy, przebudowa placu, parkingów,
budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
przebudowa urządzeń elektroenergetycznych i
oświetlenia”. 
Czas wytworzenia informacji: 2012-07-02
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść ogłoszenia >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-07-02 13:14:58, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska w Wolanowie
Ogłoszenie o roztrzygnięciu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonegow
trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o
nazwie „Udzielenie kredytu bankowego”  
Czas wytworzenia informacji: 2012-07-24
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść ogłoszenia >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-07-26 00:25:24 Informację zaktualizowano 2012-07-26 00:27:10, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska w Wolanowie
Ogłoszenie o roztrzygnięciu - dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zamówienie o nazwie: „Dowóz dzieci do
szkół w roku szkolnym 2012/2013”. 
Czas wytworzenia informacji: 2012-07-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść ogłoszenia >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-07-31 01:29:15 Informację zaktualizowano 2012-07-31 01:30:24, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska w Wolanowie
Ogłoszenie o roztrzygnięciu 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie „Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla Urzędu Gminy  Wolanów sezonie grzewczym 2012/2013”

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-22
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść ogłoszenia >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-08-23 13:11:11, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska w Wolanowie
Ogłoszenie o roztrzygnięciu 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie: „Wykonanie robót ziemnych związanych z remontem rowów przydrożnych i przepustów przy drogach gminnych”

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-27
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść ogłoszenia >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-08-27 13:20:50, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska w Wolanowie
Ogłoszenie o roztrzygnięciu 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie: „Przebudowa drogi ul. Rynek wraz z budową miejsc postojowych w miejscowości Wolanów”

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść ogłoszenia >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-08-28 12:12:40 Informację zaktualizowano 2012-08-28 12:13:50, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska w Wolanowie
Ogłoszenie o roztrzygnięciu 
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie: „Usługi utrzymania zimowego ulic i dróg na terenie gminy, będących w zarządzie Zamawiającego”
 
Czas wytworzenia informacji: 2012-10-11
Czas ważności informacji: bezterminowo
 

 Treść ogłoszenia >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-10-15 08:23:59 Informację zaktualizowano 2012-10-15 08:25:03, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska w Wolanowie
Ogłoszenie o roztrzygnięciu 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie: "Dostawa opału do ZSO w Wolanowie"

Czas wytworzenia informacji: 2012-10-29
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść ogłoszenia >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-11-06 15:29:12 Informację zaktualizowano 2012-11-09 08:24:03, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Dyrektor ZSO PSP i PG w Wolanowie
Informacja o wyniku przetargu 

Przedmiotem pisemnego nieograniczonego przetargu była sprzedaż nieruchomości  stanowiących  własność Gminy Wolanów

Czas wytworzenia informacji: 2012-11-12
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść ogłoszenia >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-11-16 07:59:06, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska w Wolanowie
Informacja o wyniku przetargu  

Przedmiotem pisemnego nieograniczonego przetargu była sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wolanów

Czas wytworzenia informacji: 2012-11-22
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść ogłoszenia >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 12:37:04 Informację zaktualizowano 2012-11-23 12:37:55, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska w Wolanowie
wersja do druku