bip.wolanow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wolanow www.wolanow.pl
Uchwały strona główna 

rok 2008
 
 Uchwała Nr XX/57/08 z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-02-22 15:21:57 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:38:44, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XX/58/08 z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-04 14:35:21 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:39:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XX/59/08 z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-04 14:42:41 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:39:29, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XX/60/08 z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-04 14:59:53 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:40:11, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XX/62/08 z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-04 14:45:25 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:40:51, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XX/63/08 z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-04 15:04:44 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:41:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XX/64/08 z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części Gminy Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-04 15:06:45 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:41:50, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXII/65/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie określenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Wolanów na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-09 16:13:53 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:42:14, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXII/66/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zasad udzielenia stypendium Wójta Gminy Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-09 16:02:37 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:44:58, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXII/67/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie określenia zasad współpracy Gminy Wolanów z Gminą Miasta Radom w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz przystąpienia do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Radomiu.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-09 16:43:54 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:45:23, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr XXII/68/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-09 16:37:12 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:45:50, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXII/69/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-09 16:34:32 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:46:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXIV/74/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków FRKF w formie „weksla in blanco”.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-15 14:46:30 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:56:54, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXIV/75/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-15 14:48:41 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:57:21, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXIV/76/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wolanów do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-15 14:55:27 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:58:12, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXV/77/08 z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-26 15:08:14 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:58:32, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXV/78/08 z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla radnych Gminy w Wolanowie.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-26 15:09:50 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:58:53, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXV/79/08 z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-26 15:11:08 Informację zaktualizowano 2009-02-19 16:59:26, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXVI/80/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-08-19 13:55:42 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:00:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr XXVII/81/08 z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-08-19 14:22:01 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:00:55, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXVII/82/08 z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysom).
Data wprowadzenia informacji 2008-08-19 14:57:00 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:01:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXVIII/83/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-21 14:35:33 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:01:40, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr XXVIII/84/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wynajmu lokalu na okres dłuższy niż 3 lata.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-21 15:06:53 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:02:20, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXIX/85/08 z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/84/08.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-21 15:08:09 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:03:46, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXIX/86/08 z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie wynajmu lokalu na okres 10 lat.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-21 15:10:02 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:05:24, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity id. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=580  Uchwała Nr XXX/86/08 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 15:00:10 Informację zaktualizowano 2012-01-26 09:16:12, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXI/88/08 z dnia 22 października 2008 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:29:46 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:06:19, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXI/89/08 z dnia 22 października 2008 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:41:13 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:06:41, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXI/90/08 z dnia 22 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 08:43:59 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:07:01, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXII/91/08 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-26 15:07:49 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:07:22, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXII/92/08 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-26 15:10:15 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:07:42, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXII/93/08 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-26 15:11:29 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:08:00, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXII/94/08 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-27 14:48:11 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:08:26, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXII/95/08 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres 5 lat.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-27 14:55:52 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:08:46, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXII/96/08 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015.
Data wprowadzenia informacji 2008-11-27 15:02:38 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:09:06, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/179/4689 

 Uchwała Nr XXXIII/97/08 z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-12-16 09:05:16 Informację zaktualizowano 2011-02-21 10:41:01, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXIII/98/08 z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-12-16 09:09:24 Informację zaktualizowano 2009-12-14 15:16:01, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXIII/99/08 z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Wolanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
Data wprowadzenia informacji 2008-12-16 09:17:21 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:11:51, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXIII/100/08 z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i opłaty abonamentowej.
Data wprowadzenia informacji 2008-12-16 09:18:30 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:12:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXIV/101/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wolanów na rok 2009.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 15:13:38 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:12:47, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXIV/102/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” z siedzibą w Radomiu.
Data wprowadzenia informacji 2008-12-30 15:02:52 Informację zaktualizowano 2009-02-19 17:13:05, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXIV/103/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 14:01:00, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXIV/104/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 14:03:56, wprowadzający: Karol Faliszewski

Zobacz:
   rok 2013
   rok 2012
   rok 2011
   rok 2010
   rok 2009
   rok 2008
   rok 2007
   rok 2006
   rok 2005
   rok 2004
   rok 2003
   rok 2002
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wolanow.pl