bip.wolanow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wolanow www.wolanow.pl
Uchwały strona główna 

rok 2004
 
 Uchwała nr XV/70/04 ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-03-23 09:28:21 Informację zaktualizowano 2007-01-31 14:46:51, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 1 do uchwały XV/70/04 - Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi
Data wprowadzenia informacji 2004-03-23 09:46:40 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:05:02, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 2 do uchwały XV/70/04 - preliminarz wydatków
Data wprowadzenia informacji 2004-03-23 09:51:07 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:05:56, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XV/71/04 ws.uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-03-25 12:50:32 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:09:50, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 1 do uchwały XV/71/04 - dochody budżetu gminy Wolanów na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-03-25 12:38:25 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:10:47, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 2 do uchwały XV/71/04 - wydatki budżetu gm. Wolanów na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-04-06 11:59:11 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:11:26, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załacznik 3 do Uchwały XV/71/04 - przychody i rozchody budżetu gm.Wolanów na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-04-06 12:14:30 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:12:48, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  załącznik 4 do uchwały XV/71/04 - prognoza długu gminy na 31.12.2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-04-21 13:09:29 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:13:12, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 5 do uchwały XV/71/04 - plan zadań zleconych z zakr.adm.rządowej na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-04-21 13:23:35 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:13:56, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 6 do uchwały XV/71/04 - plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2004
Data wprowadzenia informacji 2004-04-21 13:36:24 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:14:49, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 7 do uchwały XV/71/04 - wieloletnie programy inwestycyjne oraz limity na ich realizację
Data wprowadzenia informacji 2004-04-21 13:51:35 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:15:37, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 8 do uchwały XV/71/04 - plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-04-21 14:05:17 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:17:13, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 9 do uchwały XV/71/04 - plan finansowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-04-21 14:12:05 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:26:37, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 10 do uchwały XV/71/04 - plan zadań z zakresu adm.rzadowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-04-21 14:24:49 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:27:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 11 do uchwały XV/71/04 - informacja o stanie mienia komunalnego i będącego pod zarządem gminy Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2004-04-21 14:33:05 Informację zaktualizowano 2007-01-31 15:28:32, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XV/72/04 ws. o zamiarze likwidacji filii ZSO - Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolanowie z siedzibą w MłodocinieWiększym
Data wprowadzenia informacji 2004-04-23 14:54:08 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:42:11, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XV/73/04 ws. określenia obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2004-04-26 09:47:47 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:42:55, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik do uchwały XV/73/04 - obwody publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2004-04-26 09:53:59 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:43:47, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XV/74/04 ws. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 08:42:49 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:44:22, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik do uchwały XV/74/04 - sieć szkoł
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 08:51:20 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:45:38, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 09:01:45 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:46:37, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XV/75/04 ws. uchylenia uchwały Rady Gminy w Wolanowie Nr XI/54/03 z 11.09.2003r.
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 09:05:59 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:47:30, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XV/76/04 ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 09:07:57 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:49:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik do uchwały XV/76/04 - plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 09:12:11 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:50:44, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XVI/77/04 ws.wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 10:04:46 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:51:23, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 1 do uchwały XVI/77/04 - plan zadań inwestycyjnych na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 10:08:56 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:52:11, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XVI/78/04 ws. zwolnienia przedsiebiorców od wnoszenia opłaty w zakresie zgłoszenia zmian we wpisie ewidencji działalności gospodarczej
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 10:12:59 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:52:36, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XVI/79/04 ws. oddania w dzierżawę nieruchomości zabudowanej w trybie przetargu nieograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 10:16:23 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:53:04, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XVI/80/04 ws. ustalenia zasad udziału w kosztach budowy wodociągu wiejskiego oraz wysokości opłat za podłączenie do istniejących i wybudowanych wodociagów na terenie gminy Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 10:26:37 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:53:29, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XVI/81/04 ws. zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 10:36:42 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:53:54, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załacznik do uchwały XVI/81/04 - obwody wyborcze
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 11:07:16 Informację zaktualizowano 2007-02-01 14:54:28, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XVII/82/04 ws. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 13:31:07 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:21:18, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XVII/83/04 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 13:34:53 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:21:57, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 1 do uchwały XVII/83/04 - plan zadań inwestycyjnych
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 13:53:06 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:22:39, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 2 do uchwały XVII/83/04 - wieloletnie programy inwestycyjne oraz limity na ich ralizację
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 13:59:52 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:23:10, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XVIII/85/04 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-06-17 14:25:00 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:23:34, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik do Uchwały XX/90/04 - Program Rozwoju Lokalnego
Data wprowadzenia informacji 2004-09-09 13:34:51 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:24:19, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XX/90/04 ws. przyjęcia i zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego
Data wprowadzenia informacji 2004-09-09 13:41:17 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:25:05, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XX/91/04 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-09-09 13:56:06 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:27:47, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/91/04 - przychody i rozchody budżetu
Data wprowadzenia informacji 2004-09-09 14:19:19 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:29:21, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/91/04 - plaz zadań inwestycyjnych
Data wprowadzenia informacji 2004-09-13 11:48:56 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:29:48, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XX/92/04 ws. sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie przetargu nieograniczonego
Data wprowadzenia informacji 2004-09-13 11:55:13 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:30:50, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XX/93/04 ws. współdziałania w zakresie realizacji budowy sieci kanalizacyjnej i zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego
Data wprowadzenia informacji 2004-09-13 12:22:47 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:31:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik do Uchwały XX/93/04 - wieloletnie programy inwestycyjne oraz limity na ich realizację
Data wprowadzenia informacji 2004-09-13 12:32:29 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:40:12, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXI/94/04 ws.wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-09-13 14:07:50 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:40:37, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik do Uchwały Nr XXI/94/04 - plan zadań inwestycyjnych
Data wprowadzenia informacji 2004-09-13 14:12:08 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:41:10, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXII/95/04 ws. przekształcenia i nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie
Data wprowadzenia informacji 2004-12-20 11:23:23 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:44:06, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik do Uchwały XXII/95/04 - statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie
Data wprowadzenia informacji 2004-12-20 13:56:26 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:45:21, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXII/96/04 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-12-20 14:06:17 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:46:43, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik 1 do Uchwały XXII/96/04 - przychody i rozchody budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2004-12-20 14:18:22 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:48:39, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik 2 do Uchwały XXII/96/04 - prognoza długu gminy
Data wprowadzenia informacji 2004-12-20 14:22:27 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:51:36, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik 3 do Uchwały XXII/96/04 - plan zadań inwestycyjnych
Data wprowadzenia informacji 2004-12-20 14:33:53 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:51:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXII/97/04 ws. zaciagnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2004-12-20 14:40:46 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:52:25, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXIII/98/04 ws. obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabytkowej
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 09:35:52 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:53:03, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXIII/99/04 ws. wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 09:50:58 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:54:14, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik 1 do Uchwały XXIII/99/04 - przychody i rozchody budżetu
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 09:54:21 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:54:43, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik 2 do Uchwały XXIII/99/04 - prognoza długu gminy
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 09:56:36 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:55:48, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik 3 do Uchwały XXIII/99/04 - plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2004
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 09:58:44 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:56:30, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXIII/100/04 ws. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 10:08:26 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:56:57, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXIII/101/04 ws. udzielenia poręczenia
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 10:11:42 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:57:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXIII/102/04 ws. ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez Gminę Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 10:29:11 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:57:58, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik do Uchwały XXIII/102/04 - sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 11:09:27 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:58:29, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXIV/103/04 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 11:30:24 Informację zaktualizowano 2007-02-05 14:59:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik do Uchwały XXIV/103/04 - plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2004
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 11:32:47 Informację zaktualizowano 2007-02-05 15:00:52, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXIV/104/04 ws. zaciagnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 11:35:56 Informację zaktualizowano 2007-02-05 15:02:46, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXV/105/04 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 11:51:06 Informację zaktualizowano 2007-02-05 15:03:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 
Data wprowadzenia informacji 2004-12-21 11:54:12 Informację zaktualizowano 2007-02-05 15:03:41, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXVI/106/04 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-12-23 09:02:53 Informację zaktualizowano 2007-02-06 13:52:49, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik do Uchwały XXVI/106/04 - plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2004
Data wprowadzenia informacji 2004-12-23 09:06:24 Informację zaktualizowano 2007-02-06 13:54:29, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXVI/107/04 ws. ustalenia ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-12-23 09:13:30 Informację zaktualizowano 2007-02-06 13:55:51, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXVI/108/04 ws. ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-12-23 09:42:15 Informację zaktualizowano 2007-02-06 13:58:50, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXVI/109/04 ws. ustalenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2004-12-23 10:06:20 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:09:37, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXVI/110/04 ws. określenia stawek opłaty targowej
Data wprowadzenia informacji 2004-12-23 10:11:32 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:10:04, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXVI/111/04 ws. ustalenia stawek podatku od posiadania psów
Data wprowadzenia informacji 2004-12-23 10:17:20 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:10:38, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXVI/112/04 ws. określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-12-23 11:01:47 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:11:19, wprowadzający: Karol Faliszewski
załączniki do uchwały XXVI/112/04  
 Załącznik Nr 1 do Uchwały XXVI/112/04 - informacja w sprawie podatku leśnego
Data wprowadzenia informacji 2005-01-17 13:08:23 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:11:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik Nr 2 - deklaracja na podatek leśny
Data wprowadzenia informacji 2005-01-17 13:23:25 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:12:50, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik Nr 3 - informacja w sprawie podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2005-01-17 13:28:32 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:13:41, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik Nr 4 - deklaracja na podatek rolny
Data wprowadzenia informacji 2005-01-17 13:33:49 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:14:53, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik Nr 5 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-01-17 13:41:24 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:15:46, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik Nr 6 - deklaracja na podatek od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-01-17 13:46:04 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:16:32, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXVI/113/04 ws. zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Data wprowadzenia informacji 2005-01-17 13:50:49 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:25:51, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr XXVII/114/04 ws. uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-01-17 14:00:06 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:27:09, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały XXVI/114/04 - dochody budżetu gminy Wolanów na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-01-17 14:04:44 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:38:41, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVII/114/04 - wydatki budżetu gminy Wolanów na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-01-17 14:08:09 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:39:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały XXVII/114/04 - przychody i rozchody budżetu
Data wprowadzenia informacji 2005-01-17 14:12:16 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:40:10, wprowadzający: Karol Faliszewski
Załącznik Nr 5 do uchwały XXVII/114/04 
 Załącznik Nr 5 do Uchwały XXVII/114/04 - plan zadań zleconych z zakresu adminstracji rządowej na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 09:50:36 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:40:45, wprowadzający: Karol Faliszewski
Załącznik Nr 6 do uchwały XXVII/114/04 
 Załącznik Nr 6 do uchwały XXVII/114/04 - plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2005
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 09:59:56 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:41:06, wprowadzający: Karol Faliszewski
Załącznik Nr 7 do uchwały XXVII/114/04 
 Załącznik Nr 7 do uchwały XXVII/114/04 - wieloletnie programy inwestycyjne oraz limity na ich realizację
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 10:04:54 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:41:39, wprowadzający: Karol Faliszewski
Załącznik Nr 8 do uchwały XXVII/114/04 
 Załącznik Nr 8 do uchwały XXVII/114/04 - plan dotacji dla gminnych instytucji kultury na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 10:11:37 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:42:14, wprowadzający: Karol Faliszewski
Załącznik Nr 9 do uchwały XXVII/114/04 
 Załącznik Nr 9 do uchwały XXVII/114/04 - plan dotacji dla podmiotów nie zalicznonych do sektora finansów publicznych na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 10:19:11 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:43:06, wprowadzający: Karol Faliszewski
Załacznik Nr 10 do uchwały XXVII/114/04 
 Załącznik Nr 10 do uchwały XXVII/114/04 - plan finansowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 10:23:55 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:44:02, wprowadzający: Karol Faliszewski
Załącznik Nr 11 do uchwały XXVII/114/04  
 Załącznik Nr 11 do uchwały XXVII/114/04 - plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 10:34:43 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:44:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
Załącznik Nr 12 do uchwały XXVII/114/04 
 Załącznik Nr 12 do uchwały XXVII/114/04 - Informacja o stanie mienia komunalnego i będącego pod zarządem gminy Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 11:19:33 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:54:40, wprowadzający: Karol Faliszewski
Objaśnienia do budżetu 
 Objaśnienia do budżetu gminy na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 11:25:21 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:55:36, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXVII/115/04 ws. ustalenia wysokości
stawki procentowej opłaty adiacenckiej 
 Uchwała nr XXVII/115/04 ws. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek podziału
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 11:31:02 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:56:14, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXVII/116/04 ws. zmian w budżecie
gminy na 2004 rok 
 Uchwała nr XXVII/116/04 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 11:34:43 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:57:39, wprowadzający: Karol Faliszewski
Załącznik do uchwały XXVII/116/04 
 Załącznik do Uchwały XXVII/116/04 - plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2004
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 11:37:03 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:58:15, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXVII/117/04 ws. uchwalenia GPPiRPA 
 Uchwała Nr XXVII/117/04 ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 11:41:48 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:58:47, wprowadzający: Karol Faliszewski
Załącznik Nr 1 do uchwały XXVII/117/04 
 Załącznik Nr 1 do uchwały XXVII/117/04 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 11:44:00 Informację zaktualizowano 2007-02-06 14:59:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
Załącznik Nr 2 do uchwały XXVII/117/04  
 Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVII/117/04 - PRELIMINARZ WYDATKÓW NA 2005 ROK w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 11:47:55 Informację zaktualizowano 2007-02-06 15:00:26, wprowadzający: Karol Faliszewski

Zobacz:
   rok 2013
   rok 2012
   rok 2011
   rok 2010
   rok 2009
   rok 2008
   rok 2007
   rok 2006
   rok 2005
   rok 2004
   rok 2003
   rok 2002
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wolanow.pl