Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
° rok 2013
° rok 2012
° rok 2011
° rok 2010
° rok 2009
° rok 2008
° rok 2007
° rok 2006
° rok 2005
° rok 2004
° rok 2003
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > rok 2012 strona główna 

rok 2012
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-11-15
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Projekt budżetu gminy Wolanów na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-30 13:14:32, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Wójt
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-11-15
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2012r.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-30 13:18:24, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Wójt
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-11-29
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu gminy Wolanów na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-30 14:15:41, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Członek Kolegium RIO
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Budżetowa na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 12:39:48, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-01-11
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwość sfinansowania przez gminę Wolanów planowanego w Uchwale Budżetowej na 2012 rok deficytu.
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 13:10:04 Informację zaktualizowano 2012-02-08 13:11:19, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Przewodniczący Składu Orzekającego RIO w Warszawie
 

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-13
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XVI/91/12 z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 13:29:11 Informację zaktualizowano 2012-04-12 12:29:11, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
 

Czas wytworzenia informacji: 2012-03-23
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XVII/97/12 z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 12:25:08, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XVIII/100/12 z dnia 20 kwietnia 2012
roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012
rok. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-04-20
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-05-24 14:43:03, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XIX/106/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-12
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 12:23:52, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XX/110/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 
Czas wytworzenia informacji: 2012-06-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-29 10:34:50, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXI/116/12 z dnia 8 sierpnia 2012 roku 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-08
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-08-24 11:14:38, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXII/120/12 z dnia 25 września 2012
roku 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
 
Czas wytworzenia informacji: 2012-09-25
Czas ważności informacji: bezterminowo

Treść uchwały >>>

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-09 10:18:51, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Składu Orzekającego RIO 
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Wolanów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ.

Czas wytworzenia informacji: 2012-09-27
Czas ważności informacji: bezterminowo

Treść uchwały >>>

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-09 10:29:55, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Członek Kolegium RIO
Uchwała Nr XXIII/122/12 z dnia 30 października 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Czas wytworzenia informacji: 2012-10-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 13:00:34, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXV/132/12 z dnia 17 grudnia 2012  

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-17
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała.XXV.132.12.2012-12-17.zip
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 12:33:50, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXVI/141/12 z dnia 28 grudnia 2012  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
Czas wytworzenia informacji: 2012-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 10:17:49 Informację zaktualizowano 2013-02-27 10:22:06, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała nr Ra.187.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. 
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Czas wytworzenia informacji: 2013-04-25
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-05-21 13:15:41 Informację zaktualizowano 2013-05-21 13:18:39, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Przewodnicząca Składu Orzekającego
wersja do druku