Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
° rok 2013
° rok 2012
° rok 2011
° rok 2010
° rok 2009
° rok 2008
° rok 2007
° rok 2006
° rok 2005
° rok 2004
° rok 2003
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > rok 2010 strona główna 

rok 2010
 
 Projekt budżetu gminy Wolanów na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-10-01 16:31:14 Informację zaktualizowano 2010-12-31 11:37:35, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu gminy Wolanów na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-10-01 16:48:01 Informację zaktualizowano 2010-12-31 11:43:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Budżet gminy na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-08 14:39:30 Informację zaktualizowano 2010-12-31 11:44:31, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVII/166/09 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu i formy informacji z wykonania budżetu za I półrocze.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-12 08:27:30 Informację zaktualizowano 2010-12-31 11:44:47, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVIII/169/09 z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-03-24 14:15:35 Informację zaktualizowano 2010-12-31 11:45:05, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVIX/172/09 z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-24 14:34:18 Informację zaktualizowano 2010-12-31 11:45:24, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr L/175/10 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-29 14:26:46 Informację zaktualizowano 2010-12-31 11:45:47, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr LII/180/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 14:03:21 Informację zaktualizowano 2010-12-31 11:46:10, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

Uchwała Nr LIV/183/10 z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-10 14:42:25 Informację zaktualizowano 2010-12-31 11:46:38, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wolanów za I półrocze 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-16 15:23:25 Informację zaktualizowano 2010-12-31 11:46:56, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2010-10-04 15:23:04 Informację zaktualizowano 2010-12-31 11:47:10, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr LV/187/10 z dnia 17 września 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-10-04 15:37:28 Informację zaktualizowano 2010-12-31 11:47:28, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr LVI/195/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 13:23:21 Informację zaktualizowano 2010-12-31 11:47:42, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr II/5/10 z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-13 14:55:24, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr IV/15/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-19 09:12:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Data wprowadzenia informacji 2011-04-19 14:27:41, wprowadzający: Karol Faliszewski
wersja do druku