Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
° rok 2013
° rok 2012
° rok 2011
° rok 2010
° rok 2009
° rok 2008
° rok 2007
° rok 2006
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wyniki przetargów > rok 2011 strona główna 

rok 2011
 
Czas wytworzenia informacji: 2011-11-23
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zamówienie o nazwie: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie – część pierwsza"
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 13:12:37 Informację zaktualizowano 2011-12-28 15:01:00, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Marzena Dziewit
 
 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania "Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Wolanów"
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 09:40:26 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:56:11, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-07-15 12:00
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania: „Wykonanie robót ziemnych związanych z remontem rowów przydrożnych i przepustów przy drogach gminnych”
Data wprowadzenia informacji 2011-07-18 09:46:16 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:56:29, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Mieczysław Pisarek
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-07-15 12:00
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania: „Remont rowu odwadniającego w miejscowości Ślepowron gm. Wolanów na odcinku 250 mb”
Data wprowadzenia informacji 2011-07-18 09:54:45 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:56:52, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Mieczysław Pisarek
 
 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na: „Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia dodatkowego”
Data wprowadzenia informacji 2011-08-09 17:54:54 Informację zaktualizowano 2011-12-28 15:07:20, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: SPZOZ
 
 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn” Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na przedszkole oraz docieplenie budynków na dz. nr 124 położonej w miejscowości Sławno”.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-09 18:05:16 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:57:39, wprowadzający: Karol Faliszewski

Zawiadomienie dot: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia dodatkowego”

 
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-08-12
Czas ważności informacji: 2011-08-17

Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 08:30:41 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:58:00, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: SPZOZ
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-08-18
Czas ważności informacji: 2011-08-14

Zawiadomienia w sprawie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia dodatkowego"

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-22 09:01:27 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:58:30, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: SPZOZ
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-20
Czas ważności informacji: 2011-09-26

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania na: Dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla Urzędu Gminy w Wolanowie sezonie grzewczym 2011/2012
Data wprowadzenia informacji 2011-09-20 15:01:32 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:58:46, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Katarzyna Gac-Krzyszkowska
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-22
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania na: „Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Strzałków gm. Wolanów”
Data wprowadzenia informacji 2011-09-22 14:48:03 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:59:02, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Bożena Cyrańska
 
Czas wytworzenia informacji: 2011-09-23
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania na: „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Strzałków”.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-23 14:55:42 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:59:17, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Katarzyna Gac-Krzyszkowska
 
Czas wytworzenia informacji: 2011-09-27
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Zawiadomienie o wyniku postępowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę opału dla ZSO – PSP i PG w Wolanowie”
Data wprowadzenia informacji 2011-09-27 14:34:36 Informację zaktualizowano 2011-12-28 15:00:16, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Stanisław Prażmowski
 

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania na: „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012”.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 12:15:03 Informację zaktualizowano 2011-12-28 15:00:29, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Marzena Dziewit
 
Czas wytworzenia informacji: 2011-09-29
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania na: „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bieniędzice”.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-29 14:18:26 Informację zaktualizowano 2011-12-28 15:00:44, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Marzena Dziewit
 
Czas wytworzenia informacji: 2011-11-22
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania na zamówienie o nazwie „Udzielenie kredytu bankowego”
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 14:23:16 Informację zaktualizowano 2011-12-28 15:01:16, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Sylwia Kazała
 
Czas wytworzenia informacji: 2011-12-08
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na „Selektywną zbiórkę odpadów z terenu Gminy Wolanów”
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 09:44:45 Informację zaktualizowano 2011-12-28 15:02:07, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Marzena Dziewit
 
Czas wytworzenia informacji: 2011-12-08
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania na zamówienie o nazwie „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie – część pierwsza""
Data wprowadzenia informacji 2011-12-12 13:59:01 Informację zaktualizowano 2011-12-28 15:02:27, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Bożena Cyrańska
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o
nazwie „Selektywna zbiórka odpadów z terenu
Gminy Wolanów w 2012 r”. 
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie „Selektywna zbiórka odpadów z terenu Gminy Wolanów w 2012 r”.
Obowiązuje od: 2011-12-22   Data wprowadzenia informacji 2011-12-22 12:04:00 Informację zaktualizowano 2011-12-28 15:02:51, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Referat inwestycji, rozwoju i ochrony środowiska
wersja do druku