Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
° rok 2013
° rok 2012
° rok 2011
° rok 2010
° rok 2009
° rok 2008
° rok 2007
° rok 2006
° rok 2005
° rok 2004
° rok 2003
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > rok 2006 strona główna 

rok 2006
Uchwała nr XXXVII/158/05 w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2006 rok. 

Uchwała nr XXXVII/158/05 ws. uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXVII/158/05 - dochody budżetu gminy Wolanów na 2005 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXVII/158/05 - wydatki budżetu gminy Wolanów na 2005 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały XXXVII/158/05 - przychody i rozchody budżetu
Załącznik Nr 4 do Uchwały XXXVII/158/05 - Prognoza długu gminy
Załącznik Nr 5 do Uchwały XXXVII/158/05 - plan zadań zleconych z zakresu adminstracji rządowej
Załącznik Nr 6 do uchwały XXXVII/158/05 - plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym
Załącznik Nr 7 do uchwały XXXVII/158/05 - wieloletnie programy inwestycyjne oraz limity na ich realizację
Załącznik Nr 8 do uchwały XXXVII/158/05 - plan zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami
Załącznik Nr 9 do uchwały XXXVII/158/05 - plan dotacji dla gminnych instytucji kultury
Załącznik Nr 10 do uchwały XXXVII/158/05 - plan dotacji dla podmiotów nie zalicznonych do sektora finansów publicznych
Załącznik Nr 11 do uchwały XXXVII/158/05 - przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Załącznik Nr 12 do uchwały XXXVII/158/05 - duchody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego
Załącznik Nr 13 do uchwały XXXVII/158/05 - Informacja o stanie mienia komunalnego i będącego pod zarządem gminy Wolanów
Informacja opisowa
Objaśnienia do budżetu gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 15:14:56 Informację zaktualizowano 2006-07-17 15:16:49, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVII/159//05 z dnia 29 grudnia 2005
roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2005 rok. 
 Uchwała Nr XXXVII/159//05
Data wprowadzenia informacji 2006-12-28 14:39:03 Informację zaktualizowano 2006-12-28 14:39:58, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXIX/167/06 z dnia 24 marca 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2006 rok. 

Uchwała Nr XXXIX/167/06

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/167/06

 
Data wprowadzenia informacji 2006-09-12 18:30:37, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVIII/181/06 z dnia 26 października 2006 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-28 14:52:52 Informację zaktualizowano 2006-12-28 14:54:43, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr XLVIII/182/06 z dnia 26 października 2006 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-27 15:23:11, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr II/6/06 z dnia 04 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-01-24 14:42:53, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr II/8/06 z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-01-25 15:11:38, wprowadzający: Karol Faliszewski
wersja do druku