bip.wolanow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wolanow www.wolanow.pl
Uchwały strona główna 

rok 2013
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-01-29
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XXVII/142/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 10:55:30 Informację zaktualizowano 2013-03-28 12:16:57, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-01-29
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XXVII/143/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysom)
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 11:05:09 Informację zaktualizowano 2013-03-28 12:17:18, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-01-29
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XXVII/144/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2013-2017
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 11:09:31 Informację zaktualizowano 2013-03-28 12:17:31, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-01-29
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XXVII/145/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 11:15:15 Informację zaktualizowano 2013-03-28 12:17:41, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-03-25
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXVIII/146/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2013-03-28 12:09:21 Informację zaktualizowano 2013-03-28 12:26:44, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-03-25
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXVIII/147/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-03 11:42:00, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-03-25
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXVIII/148/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-28 12:24:43 Informację zaktualizowano 2013-03-28 12:25:25, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-03-25
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXVIII/149/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2013-04-03 12:09:18, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-03-25
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXVIII/150/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolanów położonej w miejscowości Wolanów, przy ul. Radomskiej 20 na rzecz Skarbu Państwa - Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
Data wprowadzenia informacji 2013-03-28 12:37:07, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-03-25
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXVIII/151/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2013 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-28 12:42:52, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-03-25
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXVIII/152/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2013-2017
Data wprowadzenia informacji 2013-03-28 12:47:27, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-03-25
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXVIII/153/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-28 13:00:55, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-04-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXIX/154/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wacławów, w skład której wchodzą działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 2/1 i 3/1
Data wprowadzenia informacji 2013-05-09 13:24:06, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-04-29
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XXIX/155/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wawrzyszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 181/6
Data wprowadzenia informacji 2013-05-09 13:26:07 Informację zaktualizowano 2013-05-09 13:27:13, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-04-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXIX/156/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wawrzyszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 183/2
Data wprowadzenia informacji 2013-05-09 13:30:03, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-04-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXIX/157/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wymysłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 404
Data wprowadzenia informacji 2013-05-09 13:32:00, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
`` 
Czas wytworzenia informacji: 2013-04-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXIX/158/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez gminę Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2013-05-08 13:40:10 Informację zaktualizowano 2013-05-23 12:25:45, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-04-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
  Uchwała Nr XXIX/159/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2013-05-08 13:45:31, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-04-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXIX/160/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2013-05-08 13:48:40, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-04-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXIX/161/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-08 13:50:56, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-04-29
Czas ważności informacji: bezterminowo

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Wolanów

  Uchwała Nr XXIX/162/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Data wprowadzenia informacji 2013-05-08 14:03:38, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-04-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXIX/163/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2013-2017
Data wprowadzenia informacji 2013-05-08 14:05:30 Informację zaktualizowano 2013-05-08 14:38:12, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-04-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXIX/164/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-08 14:40:03, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-05-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXX/165/13 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
Data wprowadzenia informacji 2013-06-19 09:46:20, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-05-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXX/166/13 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-19 09:54:43, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-05-29
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Uchwała Nr XXX/167/13 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Wolanów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Data wprowadzenia informacji 2013-06-19 10:00:07 Informację zaktualizowano 2013-06-19 10:54:49, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-05-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXX/168/13 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Wymysłów
Data wprowadzenia informacji 2013-06-19 10:57:01, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-05-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXX/169/13 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-19 09:35:32, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-05-29
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXX/170/13 z dnia 29 maja 2013 roku w w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2013 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-19 11:00:59, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-06-11
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXXI/171/13 z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2012 rok i sprawozdania finansowego
Data wprowadzenia informacji 2013-06-21 12:59:07, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2013-06-11
Czas ważności informacji: bezterminowo
 Uchwała Nr XXXI/172/13 z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-21 13:01:31, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów

Zobacz:
 rok 2013 .  rok 2012 .  rok 2011 .  rok 2010 .  rok 2009 .  rok 2008 .  rok 2007 .  rok 2006 .  rok 2005 .  rok 2004 .  rok 2003 .  rok 2002 . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wolanow.pl