bip.wolanow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wolanow www.wolanow.pl
Uchwały strona główna 

rok 2012
Uchwała Nr XVI/83/12 z dnia 13 lutego 2012 roku w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2012 rok. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-13
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 12:26:43 Informację zaktualizowano 2012-04-12 12:00:53, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Uchwała Nr XVI/84/12 z dnia 13 lutego 2012 roku w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rozwoju
gospodarczego, budżetu i finansów na 2012 rok. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-13
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 12:29:57 Informację zaktualizowano 2012-04-12 12:01:04, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Uchwała Nr XVI/85/12 z dnia 13 lutego 2012 roku w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
rolnictwa ochrony środowiska i porządku
publicznego na 2012 rok. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-13
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 12:34:10 Informację zaktualizowano 2012-04-12 12:01:15, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Uchwała Nr XVI/86/12 z dnia 13 lutego 2012 roku w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
oświaty, kultury sportu i zdrowia na 2012 rok. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-13
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 12:37:41 Informację zaktualizowano 2012-04-12 12:01:26, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Uchwała Nr XVI/87/12 z dnia 13 lutego 2012 roku w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonej w Gminie Wolanów w miejscowości
Ślepowron (część działek o nr ewidencyjnym
40/1 i 40/5) 

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-13
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 13:13:49 Informację zaktualizowano 2012-04-12 12:01:35, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Uchwała Nr XVI/88/12 z dnia 13 lutego 2012 roku w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonej w Gminie Wolanów w miejscowości
Ślepowron (część działki o nr ewidencyjnym
40/4) 

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-13
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 13:16:07 Informację zaktualizowano 2012-04-12 12:01:45, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Uchwała Nr XVI/89/12 z dnia 13 lutego 2012 roku w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
położonej w Gminie Wolanów w miejscowości
Ślepowron (część działki o nr ewidencyjnym
40/3) 

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-13
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 13:18:01 Informację zaktualizowano 2012-04-12 12:01:54, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Uchwała Nr XVI/90/12 z dnia 13 lutego 2012 roku w
sprawie wyznaczenia podmiotu do realizacji zadania
z zakresu wspierania rodziny. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-13
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 13:20:52 Informację zaktualizowano 2012-04-12 12:02:03, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Uchwała Nr XVI/91/12 z dnia 13 lutego 2012 roku w
sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-13
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 13:26:00 Informację zaktualizowano 2012-04-12 12:02:12, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Uchwała Nr XVI/92/12 z dnia 13 lutego 2012 roku w
sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji
celowej z budżetu Gminy Wolanów oraz trybu
postępowania w sprawie udzielenia dotacji i
sposobu jej rozliczania. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-13
Czas ważności informacji: bezterminowo

- jednolity identyfikator aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3997

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 13:35:23 Informację zaktualizowano 2012-05-15 15:00:10, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Uchwała Nr XVI/93/12 z dnia 13 lutego 2012 roku w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wolanów. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-13
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 13:38:00 Informację zaktualizowano 2012-04-12 12:02:29, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Uchwała Nr XVII/94/12 z dnia 23 marca 2012 roku w
sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki.  

Czas wytworzenia informacji: 2012-03-23
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 11:56:48 Informację zaktualizowano 2012-04-12 12:02:38, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XVII/95/12 z dnia 23 marca 2012 roku w
sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-03-23
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 12:00:25, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XVII/96/12 z dnia 23 marca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości położonej w miejscowości
Wolanów. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-03-23
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 12:05:24, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XVII/97/12 z dnia 23 marca 2012 roku w
sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-03-23
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 12:20:21, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XVIII/98/12 z dnia 20 kwietnia 2012
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Radomskiemu w 2012 r. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-04-20
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-05-24 14:24:34, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XVIII/99/12 z dnia 20 kwietnia 2012
roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej  

Czas wytworzenia informacji: 2012-04-20
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-05-24 14:28:39, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XVIII/100/12 z dnia 20 kwietnia 2012
roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012
rok. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-04-20
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-05-24 14:41:31, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XVIII/101/12 z dnia 20 kwietnia 2012
roku w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-04-20
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-05-24 14:45:45, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XIX/102/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2011
rok i sprawozdania finansowego 

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-12
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treśćuchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 12:06:06, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XIX/103/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-12
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 12:09:42, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XIX/104/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej
w miejscowości Wawrzyszów, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 183/2 

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-12
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treśćuchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 12:12:27, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XIX/105/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej
w miejscowości Wymysłów, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 404 

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-12
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 12:15:34, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XIX/106/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-12
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 12:18:22, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Uchwała Nr XIX/107/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie użyczenia części nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Wolanów
położonej w miejscowości Wolanów, przy ul.
Radomskiej 20 na rzecz Skarbu Państwa - Komendy
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu 

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-12
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 12:26:10, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XIX/108/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z
placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy
Wolanów 

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-12
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 12:28:24, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XX/109/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

Uchwała Nr Ra.260.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Wolanów

 Treść uchwały Nr XX/109/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-29 10:24:48 Informację zaktualizowano 2012-07-02 08:11:48, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XX/110/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012
rok. 
Czas wytworzenia informacji: 2012-06-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-29 10:31:25 Informację zaktualizowano 2012-06-29 10:31:59, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXI/111/12 z dnia 8 sierpnia 2012 roku
 

w sprawie wyrażenia woli realizacji przez Gminę Wolanów projektu „Program indywidualizacji nauczania w Gminie Wolanów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-08
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-08-21 10:56:43 Informację zaktualizowano 2012-08-21 10:57:52, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXI/112/12 z dnia 8 sierpnia 2012 roku 

w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i opłaty abonamentowej. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-08
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-08-21 11:01:34 Informację zaktualizowano 2012-08-21 11:02:42, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXI/113/12 z dnia 8 sierpnia 2012 roku
 

w sprawie ustalenia stawek opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-08
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-08-24 10:50:32, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXI/114/12 z dnia 8 sierpnia 2012 roku 

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/149/05 Rady Gminy w Wolanowie  z dnia 09 grudnia  2005r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-08
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-08-24 10:57:00, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXI/115/12 z dnia 8 sierpnia 2012 roku
 

w sprawie sprzedaży  nieruchomości położonej  w  miejscowości Strzałków, obręb geodezyjny Strzałków Kolonia , oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr  27

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-08
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-08-24 11:10:00, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXI/116/12 z dnia 8 sierpnia 2012 roku 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-08
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-08-24 11:12:07, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXII/117/12 z dnia 25 września 2012
roku  
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

Czas wytworzenia informacji: 2012-09-25
Czas ważności informacji: bezterminowo

Treść uchwały >>>

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-09 09:49:19 Informację zaktualizowano 2012-10-09 09:51:40, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXII/118/12 z dnia 25 września 2012
roku 
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wolanów
 
Czas wytworzenia informacji: 2012-09-25
Czas ważności informacji: bezterminowo

Treść uchwały >>>

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-09 10:11:12, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXII/119/12 z dnia 25 września 2012
roku 
w sprawie podziału Gminy Wolanów na okręgi wyborcze,  ustalenia ich granic i  numerów oraz  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 
Czas wytworzenia informacji: 2012-09-25
Czas ważności informacji: bezterminowo

Treść uchwały >>>

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-09 10:13:46, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXII/120/12 z dnia 25 września 2012
roku 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
 
Czas wytworzenia informacji: 2012-09-25
Czas ważności informacji: bezterminowo

Treść uchwały >>>

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-09 10:16:16, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXIII/121/12 z dnia 30 października
2012 

w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Mniszek

Czas wytworzenia informacji: 2012-10-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 13:26:26, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXIII/122/12 z dnia 30 października
2012  

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Czas wytworzenia informacji: 2012-10-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 12:52:23, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXIII/123/12 z dnia 30 października 

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2012-2016.

Czas wytworzenia informacji: 2012-10-30
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 12:56:54, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXIV/124/12 z dnia 12 listopada 2012 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Czas wytworzenia informacji: 2012-11-12
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 12:23:38 Informację zaktualizowano 2012-11-19 12:30:36, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXIV/125/12 z dnia 12 listopada 2012  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Czas wytworzenia informacji: 2012-11-12
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 12:30:12, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXIV/126/12 z dnia 12 listopada 2012  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Czas wytworzenia informacji: 2012-11-12
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-11-19 12:33:40, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXV/127/12 z dnia 17 grudnia 2012  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2013-2017

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-17
Czas ważności informacji: bezterminowo

Treść uchwały >>>

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 09:06:38 Informację zaktualizowano 2013-01-03 09:08:54, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Budżetowa na rok 2013 

Nr XXV/128/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 17 grudnia 2012 roku

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-17
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 09:28:33, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXV/129/12 z dnia 17 grudnia 2012 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wolanów

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-17
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 12:57:26, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXV/130/12 z dnia 17 grudnia 2012  

w sprawie podziału gminy Wolanów na stałe obwody głosowania.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-17
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 11:50:31 Informację zaktualizowano 2013-01-03 11:51:11, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXV/131/12 z dnia 17 grudnia 2012 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na okres 1 roku dzierżawy 200 m2 nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wolanów,  położonej w miejscowości Sławno, gmina Wolanów, stanowiącej część działki  ewidencyjnej  nr 124

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-17
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 11:56:00 Informację zaktualizowano 2013-01-03 11:56:34, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXV/132/12 z dnia 17 grudnia 2012  

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-17
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 12:10:12, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXVI/133/12 z dnia 28 grudnia 2012 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 10:31:26, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXVI/134/12 z dnia 28 grudnia 2012  

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 08:36:28, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXVI/135/12 z dnia 28 grudnia 2012  

w sprawie:  przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na  lata 2013- 2017”

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 08:38:45, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXVI/136/12 z dnia 28 grudnia 2012  

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolanów

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 08:43:14, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXVI/137/12 z dnia 28 grudnia 2012  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 08:47:08, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXVI/138/12 z dnia 28 grudnia 2012  

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 08:56:11 Informację zaktualizowano 2013-01-30 08:57:30, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXVI/139/12 z dnia 28 grudnia 2012  

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 08:59:58, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXVI/140/12 z dnia 28 grudnia 2012  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 09:01:59 Informację zaktualizowano 2013-01-30 10:30:15, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów
Uchwała Nr XXVI/141/12 z dnia 28 grudnia 2012 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo


 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 10:01:30, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy Wolanów

Zobacz:
 rok 2013 .  rok 2012 .  rok 2011 .  rok 2010 .  rok 2009 .  rok 2008 .  rok 2007 .  rok 2006 .  rok 2005 .  rok 2004 .  rok 2003 .  rok 2002 . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wolanow.pl