Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
° Komisja rewizyjna
° Komisja rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów
° Komisja oświaty, kultury, sportu i zdrowia
° Komisja rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje > Komisja rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego strona główna 

Komisja rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego
 

Komisja rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego:

  1. Pankowska Teresa – przewodnicząca
  2. Gac Czesław 
  3. Goliński Czesław 
  4. Niewola Zdzisław 
  5. Sambor Stanisław 

Do zakresu działania komisji rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego należą sprawy:

a)    rolnictwa i łowiectwa,

b)    gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

c)     gospodarki mieszkaniowej,

d)  transportu i łączności,

e)  administracji publicznej;

f)   porządku publicznego i ochrona ppoż.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-16 14:59:48 Informację zaktualizowano 2011-04-01 11:57:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Plan pracy komisji rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 11:59:14 Informację zaktualizowano 2012-02-21 12:49:55, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Plan pracy komisji rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 12:50:46, wprowadzający: Karol Faliszewski
wersja do druku