Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
° Komisja rewizyjna
° Komisja rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów
° Komisja oświaty, kultury, sportu i zdrowia
° Komisja rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje strona główna 

Komisje
 

Komisje stałe Rady powołane zostały U C H W A Ł Ą Nr II/4/10 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 7 grudnia 2010 r. oraz U C H W A Ł Ą zmieniającą Nr V/16/11 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 14 lutego 2011 r. 

  1. Komisja Rewizyjna;

  2. Komisja rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów;

  3. Komisja oświaty, kultury, rolnictwa i ochrony środowiska;

  4. Komisja rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego.

 
Data wprowadzenia informacji 2003-06-12 09:45:33 Informację zaktualizowano 2011-02-16 14:34:24, wprowadzający: Karol Faliszewski

Zobacz:
 Komisja rewizyjna .  Komisja rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów .  Komisja oświaty, kultury, sportu i zdrowia .  Komisja rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego . 
wersja do druku