Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
° jednostki pomocnicze
° pozostałe jednostki
- szkolnictwo publiczne
- ośrodki zdrowia
- ośr pom społecznej
- biblioteki
- ośrodki kultury
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki organizacyjne > pozostałe jednostki > szkolnictwo publiczne strona główna 

szkolnictwo publiczne
 
 Obwody publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2004-04-26 11:45:50 Informację zaktualizowano 2007-03-23 14:37:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2004-04-29 15:02:26, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
 
 Uchwała XXXI/130/05 z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-03 15:11:21 Informację zaktualizowano 2006-07-14 14:47:41, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Zasady zwrotu kosztów przejazdu dzieci do szkół.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 14:50:51, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-23 14:36:46 Informację zaktualizowano 2009-04-08 15:48:48, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Zasady udzielania stypendium Wójta Gminy Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-09 16:06:21, wprowadzający: Karol Faliszewski

Zobacz:
 szkolnictwo publiczne .  ośrodki zdrowia .  ośr pom społecznej .  biblioteki .  ośrodki kultury . 
wersja do druku