bip.wolanow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wolanow www.wolanow.pl
Uchwały strona główna 

rok 2009
Uchwała Nr XXXV/109/09 z dnia 4 lutego 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2009 rok. 

jednolity identyfikator aktu: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=390

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-23 13:26:56 Informację zaktualizowano 2012-01-23 13:28:25, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała intencyjna Nr XXXVI/111/09 z dnia 6 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wolanów do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-08 15:36:13 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:15:01, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity identyfikator aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/86/2340  Uchwała Nr XXXVII/117/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-08 15:43:01 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:16:26, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXVII/118/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres 3 lat.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-08 15:50:40 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:16:58, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

jednolity identyfikator aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=391 

 Uchwała Nr XXXVII/119/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-20 16:08:02 Informację zaktualizowano 2012-01-23 13:30:05, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXVIII/120/09 z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-08 14:19:02 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:20:20, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXVIII/121/09 z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-05 14:05:42 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:21:21, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/122/09 z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-08 14:23:24 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:22:04, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XL/124/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planu Odnowy Miejscowości Mniszek.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-08 14:29:55 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:22:42, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XL/125/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie użyczenia lokalu użytkowego i pomieszczeń garażowych na okres 3 lat.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-08 14:35:33 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:23:22, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XL/126/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wynajmu pomieszczeń garażowych na okres 3 lat.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-08 14:39:03 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:23:57, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XL/127/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-08 14:42:27 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:25:13, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLI/128/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-07 14:25:33 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:25:50, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLII/130/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-16 13:35:22 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:26:24, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLII/131/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i opłaty abonamentowej.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-16 13:36:56 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:36:34, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLII/132/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-16 13:43:48 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:37:22, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLII/133/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-16 13:50:17 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:41:51, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLIII/134/09 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie intencji przystąpienia Gminy Wolanów do Związku Międzygminnego.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-16 13:48:51 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:57:35, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity identyfikator aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/163/4762   Uchwała Nr XLIII/135/09 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-16 13:56:22 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:58:04, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLIII/136/09 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-16 13:58:04 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:58:31, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLIII/137/09 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-16 14:00:29 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:59:01, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLIII/139/09 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-16 14:03:43 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:59:32, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLIII/140/09 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-16 14:06:01 Informację zaktualizowano 2010-02-03 14:59:55, wprowadzający: Karol Faliszewski
 

jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/202/5711 

 Uchwała Nr XLIV/141/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-09 15:00:26 Informację zaktualizowano 2010-10-11 14:00:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLIV/143/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie stwierdzenia zgodności „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Wolanów z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolanów zatwierdzonej uchwałą nr XXXVI/114/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 06.03.2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-10 14:48:37 Informację zaktualizowano 2010-02-03 15:00:58, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/207/6128
 Uchwała Nr XLIV/144/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2009-11-10 15:05:16 Informację zaktualizowano 2010-10-11 13:52:36, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLIV/145/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-16 08:56:02 Informację zaktualizowano 2010-02-03 15:03:11, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/207/6129
 Uchwała Nr XLIV/146/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/22/07 z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-19 14:08:20 Informację zaktualizowano 2010-10-11 13:59:03, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLV/147/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-02 15:59:42 Informację zaktualizowano 2010-02-03 15:14:46, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLV/148/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-02 16:03:52 Informację zaktualizowano 2010-02-03 15:15:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLV/150/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-02 16:14:19 Informację zaktualizowano 2010-02-03 15:15:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLV/151/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu Radomskiego.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-02 16:20:12 Informację zaktualizowano 2010-02-03 15:16:37, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLV/152/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wolanów do realizacji projektu pod nazwą „Wieś aktywna – inicjatywa Gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich” Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-25 14:11:20 Informację zaktualizowano 2010-02-03 15:19:08, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLV/153/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-02 16:22:16 Informację zaktualizowano 2010-02-03 15:19:25, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLV/154/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 14:12:35 Informację zaktualizowano 2010-02-03 15:19:49, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLV/155/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLIV/141/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-25 15:20:50 Informację zaktualizowano 2010-02-03 15:20:11, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVI/156/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2010 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-08 14:18:05 Informację zaktualizowano 2010-02-08 14:42:32, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
jednolity ident. aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/108/2133  Uchwała Nr XLVI/157/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wolanów na rok 2010.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-08 14:24:32 Informację zaktualizowano 2010-10-11 14:02:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVI/158/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin „RADOMKA”.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-08 14:46:23, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVI/159/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-08 14:50:00, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XLVI/161/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-08 14:57:57, wprowadzający: Karol Faliszewski

Zobacz:
   rok 2013
   rok 2012
   rok 2011
   rok 2010
   rok 2009
   rok 2008
   rok 2007
   rok 2006
   rok 2005
   rok 2004
   rok 2003
   rok 2002
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wolanow.pl