Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty strona główna 

Podatki i opłaty
 
 stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 08:53:03 Informację zaktualizowano 2013-01-30 08:53:26, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 stawki podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 11:59:53 Informację zaktualizowano 2012-11-19 12:12:58, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 cena skupu żyta przyjęta do wymiaru podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2004-04-28 08:33:11 Informację zaktualizowano 2012-11-19 12:11:43, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 stawki podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 15:24:15 Informację zaktualizowano 2012-11-19 12:14:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 stawki opłaty targowej.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 13:40:53 Informację zaktualizowano 2012-08-24 11:06:49, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 stawki podatku od posiadania psów.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 13:42:01 Informację zaktualizowano 2007-03-23 15:21:10, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 stawka opłat za pobór wody
Data wprowadzenia informacji 2007-03-23 15:14:59 Informację zaktualizowano 2012-08-21 11:08:12, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 stawka opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Data wprowadzenia informacji 2012-08-24 10:53:45 Informację zaktualizowano 2012-08-24 10:54:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr VI/78/04 ws. zwolnienia przedsiebiorców od wnoszenia opłaty w zakresie zgłoszenia zmian we wpisie ewidencji działalności gospodarczej
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 10:42:51 Informację zaktualizowano 2007-03-23 15:21:45, wprowadzający: Karol Faliszewski
wersja do druku