Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
° rok 2013
° rok 2012
° rok 2011
° rok 2010
° rok 2009
° rok 2008
° rok 2007
° rok 2006
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wyniki przetargów > rok 2009 strona główna 

rok 2009
 
 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg gminnych.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-15 14:14:54 Informację zaktualizowano 2010-03-05 09:08:35, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Zawiadomienie o wyborze oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi Szkoleniowe”.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-16 14:22:42 Informację zaktualizowano 2010-03-05 09:09:19, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie „Budowę ogrodzenia terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Bieniędzice”
Data wprowadzenia informacji 2009-07-09 15:09:05 Informację zaktualizowano 2010-03-05 09:09:45, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Budowę ogrodzenia terenu przy PSP w Bieniędzicach
Data wprowadzenia informacji 2009-07-22 15:00:40 Informację zaktualizowano 2010-03-05 09:10:15, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie gm. Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2009-08-31 13:55:19 Informację zaktualizowano 2010-03-05 09:10:45, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej przez wieś Zabłocie na odcinku 1424mb.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-03 13:38:27 Informację zaktualizowano 2010-03-05 09:11:23, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie usługi przewozowej w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum wraz z opieką w roku szkolnym 2009/2010.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-14 21:48:11 Informację zaktualizowano 2010-03-05 09:11:55, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie „Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 733 w miejscowości Garno gm. Wolanów”
Data wprowadzenia informacji 2009-09-28 14:02:21 Informację zaktualizowano 2010-03-05 09:12:29, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opału do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie
Data wprowadzenia informacji 2009-11-12 15:35:16 Informację zaktualizowano 2010-03-05 09:13:35, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Budowę oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 733 w miejscowości Garno gm. Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-30 14:47:10 Informację zaktualizowano 2010-03-05 09:18:13, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: modernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie” gm. Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-30 14:51:17 Informację zaktualizowano 2010-03-05 09:18:46, wprowadzający: Karol Faliszewski
wersja do druku