Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Wolanow  www.wolanow.pl
Aktualności
Tablica ogłoszeń
Wybory
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulaminy
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Protokoły z sesji rady gminy
Prognozy finansowe
Budżet
Sprawozdania finansowe
Przetargi
Wyniki przetargów
° rok 2013
° rok 2012
° rok 2011
° rok 2010
° rok 2009
° rok 2008
° rok 2007
° rok 2006
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona środowiska
Skrzynka podawcza
Program Integracji Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nabór pracowników
Serwis
Wyszukiwarka
Jak załatwić sprawę
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wyniki przetargów > rok 2010 strona główna 

rok 2010
 
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: „Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Opoczyńskiej 19 w Wolanowie”
Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 09:05:30 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:45:00, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont nawierzchni drogi i chodników w ciągu drogi gminnej nr 351207W w miejscowości Młodocin Większy na odcinku 1.111,34mb."
Data wprowadzenia informacji 2010-03-18 09:00:22 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:45:53, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z trenu gminy Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-24 13:43:18 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:46:41, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów”.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-30 14:10:39 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:47:23, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: przebudowę i rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Opoczyńskiej 19 w Wolanowie.
Data wprowadzenia informacji 2010-03-30 14:25:42 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:47:51, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mniszek - Wawrzyszów gm. Wolanów”.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-05 13:43:20 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:48:24, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: budowa sieci wodociągowej w Wolanowie, ul. Kolejowa, ul. Młynarska, Garno z włączeniem do sieci istniejącej.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 15:35:43 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:48:48, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mniszek- Wawrzyszów gm. Wolanów.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 13:50:23 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:49:10, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: kompleksowe roboty budowlane w zakresie termomodernizacji dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieniędzicach.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 13:59:23 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:49:32, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie i dostawa jednodaniowych posiłków obiadowych do szkół na terenie gminy Wolanów
Data wprowadzenia informacji 2010-08-03 08:06:29 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:50:06, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu na okres 01 sierpień – 31 grudzień 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-08-04 14:59:22 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:50:36, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: kompleksowe roboty budowlane w zakresie termomodernizacji dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieniędzicach.
Data wprowadzenia informacji 2010-08-04 15:04:11 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:51:04, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: budowę sieci wodociągowej w Wolanowie, ul. Kolejowa, ul. Młynarska, Garno z włączeniem do sieci istniejącej.
Data wprowadzenia informacji 2010-08-04 15:06:26 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:51:29, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na: Utworzenie dwóch placów zabaw - Radosna szkoła.
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 22:18:47 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:51:51, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: kompleksowe roboty budowlane w zakresie; „Remont i wyposażenie budynków nr 1 i 2 Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Mniszek (gmina Wolanów, powiat radomski) wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz budowa ogrodzenia terenu działki nr 615, na której zlokalizowane są budynki Świetlicy”.
Data wprowadzenia informacji 2010-08-10 14:31:15 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:52:18, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: kompleksowe roboty budowlane w zakresie „Remont i wyposażenie budynków nr 1 i 2 Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Mniszek (gmina Wolanów, powiat radomski) wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz budowa ogrodzenia terenu działki nr 615, na której zlokalizowane są budynki Świetlicy".
Data wprowadzenia informacji 2010-08-25 14:44:26 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:52:40, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: na „DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TRENU GMINY WOLANÓW”
Data wprowadzenia informacji 2010-08-26 13:51:54 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:53:02, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: ,, Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów”
Data wprowadzenia informacji 2010-09-20 13:49:17 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:53:25, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ”Udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2010 r. w związku z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych pod nazwą „Budowa dróg w gminie”
Data wprowadzenia informacji 2010-10-13 14:36:34 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:54:11, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: kompleksowe roboty budowlane w zakresie; „Rozbudowa budynku garażu o świetlicę wiejską i drugi garaż zlokalizowany w miejscowości Strzałków gm. Wolanów”
Data wprowadzenia informacji 2010-10-14 11:35:12 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:54:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę opału do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie”
Data wprowadzenia informacji 2010-10-21 13:34:24 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:54:55, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: kompleksowe roboty budowlane w zakresie „Rozbudowa budynku garażu o świetlicę wiejską i drugi garaż zlokalizowany w miejscowości Strzałków gm. Wolanów."
Data wprowadzenia informacji 2010-11-03 08:49:33 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:55:18, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę aparatu USG”
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 12:57:13 Informację zaktualizowano 2011-12-28 14:55:49, wprowadzający: Karol Faliszewski
wersja do druku