bip.wolanow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wolanow www.wolanow.pl
Uchwały strona główna 

rok 2007
 
 Uchwała Nr V/12/07 z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-02-15 14:03:37 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:53:14, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr V/13/07 z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-02-15 14:05:46 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:53:41, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr V/14/07 z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Programu określającego zasady współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2007-2009.
Data wprowadzenia informacji 2007-02-15 14:40:48 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:54:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr V/15/07 z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-02-15 15:11:38 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:54:35, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr V/16/07 z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie.
Data wprowadzenia informacji 2007-02-16 13:30:20 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:55:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr V/17/07 z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do podejmowania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy..
Data wprowadzenia informacji 2007-02-16 13:42:17 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:55:36, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr VI/18/07 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia, który określa wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-23 14:33:31 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:56:04, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr VI/19/07 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i opłaty abonamentowej.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-23 15:04:57 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:56:35, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VI/21/07 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-26 14:07:45 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:57:26, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VI/22/07 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-26 14:14:47 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:58:40, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr VII/23/07 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie.
Data wprowadzenia informacji 2007-04-16 14:08:53 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:59:13, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VII/24/07 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.
Data wprowadzenia informacji 2007-04-17 14:46:23 Informację zaktualizowano 2008-01-21 13:59:53, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr VII/25/07 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.
Data wprowadzenia informacji 2007-04-17 14:50:56 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:00:29, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VII/26/07 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-04-17 14:52:53 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:01:23, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VII/27/07 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
Data wprowadzenia informacji 2007-04-17 14:58:34 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:02:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VIII/28/07 z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 14:31:23 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:02:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr VIII/29/07 z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 15:02:42 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:03:49, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr VIII/30/07 z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków FRKF w formie „weksla in blanco”.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 15:06:40 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:04:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr IX/31/07 z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-29 15:09:04 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:05:02, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr X/32/07 z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-19 12:23:24 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:05:38, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr X/33/07 z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-19 12:43:01 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:06:23, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XI/34/07 z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-07-23 14:25:30 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:08:44, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XI/35/07 z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013
Data wprowadzenia informacji 2007-07-23 14:58:28 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:09:15, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XII/36/07 z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-08-27 14:51:17 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:10:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XIII/37/07 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-08-27 14:57:53 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:10:54, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XIV/39/07 z dnia 07 września 2007 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolanów, a także warunków i sposobu ich przyznawania.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 15:15:32 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:11:38, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr XIV/40/07 z dnia 07 września 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 15:16:50 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:13:22, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XIV/41/07 z dnia 07 września 2007 roku w sprawie wyboru ławników.
Data wprowadzenia informacji 2007-09-12 15:19:23 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:13:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XV/42/07 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-02 15:01:09 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:14:40, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XV/43/07 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-02 15:04:17 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:19:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XVI/44/07 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 13:45:37 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:19:29, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XVI/46/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie : ustalenia ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-30 14:25:25 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:20:03, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr XVI/47/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-30 14:29:50 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:20:28, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XVI/48/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-30 14:31:11 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:20:55, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr XVI/49/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-11-30 14:32:39 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:21:28, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Uchwała Nr XIX/50/07 z dnia 14 grudnia 2007 roku - budżet gminy na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-04 15:07:02 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:21:56, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XIX/51/07 z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-25 13:50:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XIX/52/07 z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-04 15:08:44 Informację zaktualizowano 2008-01-21 14:22:32, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XIX/54/07 z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-25 13:53:23, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XIX/55/07 z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-25 13:55:03 Informację zaktualizowano 2008-01-25 13:55:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XIX/56/07 z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-25 13:57:56, wprowadzający: Karol Faliszewski

Zobacz:
   rok 2013
   rok 2012
   rok 2011
   rok 2010
   rok 2009
   rok 2008
   rok 2007
   rok 2006
   rok 2005
   rok 2004
   rok 2003
   rok 2002
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wolanow.pl