bip.wolanow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wolanow www.wolanow.pl
Uchwały strona główna 

rok 2005
Uchwała Nr XXVIII/118/05 ws. zmian w uchwale Nr
XXVI/108/04 
 Uchwała Nr XXVIII/118/05 ws. wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVI/108/04 dot. stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 11:58:52 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:19:57, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXVIII/119/05 ws. wprowadzenia w
budżecie gminy na 2005 rok 
 Uchwała Nr XXVII/119/05 ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 12:13:34 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:22:42, wprowadzający: Karol Faliszewski
Załącznik do Uchwały XXVIII/119/05  
 Załącznik do Uchwały XXVIII/119/05 - plan dotacji dla pomiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-02-15 12:17:07 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:24:25, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXVIII/120/05 ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-02-28 11:24:19 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:25:11, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXIX/121/05 Rady Gminy w Wolanowie z
dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określenia
regulaminu wynagrodzenia, który określa
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków 
 Uchwała Nr XXIX/121/05 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 25 lutego 2005 r.
Obowiązuje od: 2005-01-01   Data wprowadzenia informacji 2005-03-11 17:09:13 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:26:29, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik do Uchwały Nr XIX 121 05 Regulamin wyn.
Data wprowadzenia informacji 2005-03-11 17:13:42 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:27:01, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXIX/122/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w
sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym. 
 Uchwała Nr XXIX/122/05 z dnia 25 lutego 2005 r.
Obowiązuje od: 2005-01-01   Data wprowadzenia informacji 2005-03-21 08:27:47 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:27:46, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik do uchwały Nr XXIX/122/05
Data wprowadzenia informacji 2005-03-21 08:34:36 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:28:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXIX/123/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2005r. 
 Uchwała Nr XXIX/123/05 z dnia 25 lutego 2005 r.
Obowiązuje od: 2005-01-01   Data wprowadzenia informacji 2005-03-21 08:43:29 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:30:05, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/123/05
Data wprowadzenia informacji 2005-03-21 08:45:05 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:32:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/123/05
Data wprowadzenia informacji 2005-03-21 08:52:56 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:32:36, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/123/05
Data wprowadzenia informacji 2005-03-21 08:53:55 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:33:08, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXIX/124/05 z dnia 25 lutego 2005r. w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2005r. 
 URG-Nr-124-z-dnia-25.02.05r.doc
Obowiązuje od: 2005-01-01   Data wprowadzenia informacji 2005-03-21 08:58:21 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:33:37, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXX/127/05 Rady Gminy w Wolanowie z
dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia
Programu Ochrony Wód Gruntowych Przed
Zanieczyszczeniami Pochodzącymi z Indywidualnych
Gospodarstw Rolnych. 
 Uchwała Nr XXX/127/05 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-03 13:42:26 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:45:22, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik do uchwały Nr XXX/127/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-03 13:45:15 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:45:43, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXX/128/05 Rady Gminy w Wolanowie z
dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2005 rok 
 Uchwała Nr XXX/128/05 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-03 13:50:41 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:46:11, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/128/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-03 13:54:27 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:46:37, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/128/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-03 13:55:06 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:47:06, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXX/128/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-03 13:55:48 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:47:30, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXI/130/05 z dnia 02 czerwca 2005 r.
w sprawie funkcjonowania Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Wolanowie. 
 Uchwała Nr XXXI/130/05 z dnia 02 czerwca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-03 14:29:18 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:49:01, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXI/131/05 z dnia 02 czerwca 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2005r. 
 Uchwała Nr XXXI/131/05 z dnia 02 czerwca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-03 14:31:53 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:49:46, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXII/132/05 z dnia 27 lipca 2005 r. w
sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony
Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Wolanów. 
 Uchwała Nr XXXII/132/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-04 15:03:52 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:50:24, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/132/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-04 15:09:13 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:53:46, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/132/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-05 14:24:49 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:54:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXII/133/05 z dnia 27 lipca 2005 r. w
sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wolanowie 
 Uchwała Nr XXXII/133/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 13:47:00 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:54:44, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik do uchwały Nr XXXII/133/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 13:48:24 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:55:19, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXII/134/05 z dnia 27 lipca 2005 r. w
sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze oraz zasady szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat i określenia trybu ich pobierania. 
 Uchwała Nr XXXII/134/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 14:01:28 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:56:20, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik do uchwały Nr XXXII/134/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 14:08:39 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:56:44, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXII/135/05 z dnia 27 lipca 2005 r.w
sprawie zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy
Wolanów. 
 Uchwała Nr XXXII/135/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 14:31:15 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:57:12, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXII/136/05 z dnia 27 lipca 2005 r. w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2005 rok. 
 Uchwała Nr XXXII/136/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 14:34:05 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:57:40, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/136/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 14:36:49 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:58:21, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/136/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 14:41:02 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:58:53, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXII/136/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 14:43:03 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:59:30, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXII/137/05 z dnia 27 lipca 2005 r.w
sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego. 
 Uchwała Nr XXXII/137/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 13:39:29 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:59:57, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXII/138/05 z dnia 27 lipca 2005 r. w
sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego. 
 Uchwała Nr XXXII/138/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 13:55:21 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:00:28, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXII/139/05 z dnia 27 lipca 2005 r. w
sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego.  
 Uchwała Nr XXXII/139/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 13:56:06 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:00:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXIII/140/05 z dnia 9 września 2005
r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
 Uchwała Nr XXXIII/140/05 z dnia 9 września 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 14:47:42 Informację zaktualizowano 2007-01-30 14:55:47, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXIII/141/05 z dnia 9 września 2005
r. w sprawie nabycia nieruchomości. 
 Uchwała Nr XXXIII/141/05 z dnia 9 września 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 14:53:18 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:02:55, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXIII/142/05 z dnia 9 września 2005
r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2005 rok. 
 Uchwała Nr XXXIII/142/05 z dnia 9 września 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 14:55:03 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:03:17, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/142/05 z dnia 9 września 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 15:04:24 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:03:41, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/142/05 z dnia 9 września 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-12 15:05:14 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:04:12, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXV/144/05 z dnia 9 listopada 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2005 rok. 
 Uchwała Nr XXXV/144/05 z dnia 9 listopada 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 14:36:13 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:05:14, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/144/05 z dnia 9 listopada 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 14:37:21 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:05:39, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/144/05 z dnia 9 listopada 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 14:38:12 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:06:03, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXV/144/05 z dnia 9 listopada 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 14:39:30 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:06:26, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXV/144/05 z dnia 9 listopada 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 14:40:07 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:07:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVI/147/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od
nieruchomości. 
 Uchwała Nr XXXVI/147/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 15:07:29 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:08:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVI/148/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków
transportowych. 
 Uchwała Nr XXXVI/148/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 15:18:32 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:08:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVI/149/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie określenia stawek opłaty targowej. 
 Uchwała Nr XXXVI/149/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 13:36:40 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:08:58, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVI/150/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalania stawek podatku od posiadania
psów. 
 Uchwała Nr XXXVI/150/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 13:38:05 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:09:36, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVI/151/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2005 rok. 
 Uchwała Nr XXXVI/151/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 13:46:48 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:11:21, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVI/152/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2005 rok. 
 Uchwała Nr XXXVI/152/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 13:47:24 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:12:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVI/153/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie zasady zwrotu wydatków na świadczenia
z pomocy społecznej w ramach zadań własnych
gminy w odniesieniu do dożywiania. 
 Uchwała Nr XXXVI/153/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 14:40:54 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:12:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVI/154/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dzieci do
szkół. 
 Uchwała Nr XXXVI/154/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 14:44:13 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:14:02, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVI/155/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości odpłatności
tytułem budowy sieci kanalizacyjnej. 
 Uchwała Nr XXXVI/155/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 14:53:41 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:15:15, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVI/156/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie powołania Z-cy Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego 
 Uchwała Nr XXXVI/156/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 14:56:00 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:16:10, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVI/157/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
w sprawie uzupełnienia składów osobowych
komisji stałych Rady Gminy. 
 Uchwała Nr XXXVI/157/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 15:01:46 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:16:58, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXVII/157/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-28 14:29:17 Informację zaktualizowano 2007-01-30 15:10:34, wprowadzający: Karol Faliszewski
Uchwała Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005
r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006
rok. 
 Uchwała Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 13:57:04 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:45:58, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 13:58:07 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:47:35, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:00:00 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:48:41, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:10:04 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:49:20, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:11:09 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:50:12, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:12:16 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:53:57, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:23:12 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:54:33, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:23:46 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:55:59, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:24:38 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:56:26, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:25:06 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:56:56, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:25:32 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:57:21, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:26:02 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:58:01, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:26:37 Informację zaktualizowano 2007-01-31 13:58:30, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Załącznik nr 13 do uchwały Nr XXXVII/158/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:27:04 Informację zaktualizowano 2007-01-31 14:40:05, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Informacja opisowa
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:29:16 Informację zaktualizowano 2007-01-31 14:42:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Objasnienia do budzetu
Data wprowadzenia informacji 2006-07-17 14:30:27 Informację zaktualizowano 2007-01-31 14:42:46, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała Nr XXXVII/159//05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-28 14:34:17 Informację zaktualizowano 2007-01-31 14:43:15, wprowadzający: Karol Faliszewski

Zobacz:
   rok 2013
   rok 2012
   rok 2011
   rok 2010
   rok 2009
   rok 2008
   rok 2007
   rok 2006
   rok 2005
   rok 2004
   rok 2003
   rok 2002
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wolanow.pl