bip.wolanow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wolanow www.wolanow.pl
Uchwały strona główna 

rok 2002
 
 Uchwała IV/15/2002 ws. uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:14:17 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:25:56, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 1 do Uchwały IV/15/2002 - Dochody
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:14:50 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:26:18, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 2 do Uchwały IV/15/2002 - Wydatki
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:14:59 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:26:50, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 3 do Uchwały IV/15/2002 - Przychody, Rozchody
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:15:09 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:27:17, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 4 do Uchwały IV/15/2002 - Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2003 r.
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:15:21 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:27:39, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 5 (cz.I) do Uchwały IV/15/2002 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:15:30 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:28:40, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 5 (cz.II) do Uchwały IV/15/2002 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:15:38 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:29:04, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 6 do Uchwały IV/15/2002 - Plan zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2003 r.
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:15:47 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:29:27, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 7 do Uchwały IV/15/2002 - Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2003
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:15:57 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:30:06, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 8 do Uchwały IV/15/2002 - Wieloletnie programy inwestycyjne oraz limity wydatków na ich realizację
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:16:05 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:30:34, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 9 do Uchwały IV/15/2002 - Plan finansowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:16:14 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:31:02, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 10 do Uchwały IV/15/2002 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:16:22 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:31:30, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 załącznik 11 do Uchwały IV/15/2002 - Informacja o stanie mienia komunalnego
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 12:16:36 Informację zaktualizowano 2007-02-08 15:33:02, wprowadzający: Karol Faliszewski

Zobacz:
   rok 2013
   rok 2012
   rok 2011
   rok 2010
   rok 2009
   rok 2008
   rok 2007
   rok 2006
   rok 2005
   rok 2004
   rok 2003
   rok 2002
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wolanow.pl