bip.wolanow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wolanow www.wolanow.pl
Komisje strona główna 

Komisja oświaty, kultury, sportu i zdrowia
 

Komisja oświaty, kultury, sportu i zdrowia:

  1. Gibała Tadeusz – przewodniczący
  2. Golińska Sylwia 
  3. Jaskulski Emil 
  4. Prawda Zbigniew
  5. Towarek Bogumił 

Do zakresu działania komisji oświaty, kultury, sportu i zdrowia należą sprawy:

a)    oświaty i wychowania,

b)    kultury,

c)     kultury fizycznej i sportu,

d)  ochrony zdrowia,

e)  pomocy społecznej.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-06-12 09:50:02 Informację zaktualizowano 2011-02-16 14:41:21, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Plan pracy komisji oświaty, kultury, sportu i zdrowia na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-20 10:33:25 Informację zaktualizowano 2012-02-21 12:48:18, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
  Plan pracy komisji oświaty, kultury, sportu i zdrowia na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 12:49:05, wprowadzający: Karol Faliszewski

Zobacz:
   Komisja rewizyjna
   Komisja rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów
   Komisja oświaty, kultury, sportu i zdrowia
   Komisja rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wolanow.pl