bip.wolanow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wolanow www.wolanow.pl
Strategia rozwoju strona główna 

Strategia rozwoju
PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO 
 załącznik do Uchwały Nr XX/91/04 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 27 lipca 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2004-09-09 14:25:51 Informację zaktualizowano 2004-09-09 14:28:54, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Wolanów 
 Uchwała Nr XXXII/135/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-07 14:17:41, wprowadzający: Karol Faliszewski
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2007-2013 
 Kliknij tu aby pobrać ww. dokument >>
Data wprowadzenia informacji 2007-11-28 15:00:31, wprowadzający: Karol Faliszewski
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2008-2015. 
 Kliknij tu aby pobrać ww. dokument >>
Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 14:31:28, wprowadzający: Karol Faliszewski
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIU
NARKOMANII NA 2009 ROK. 
 Kliknij tu aby pobrać ww. dokument >>
Data wprowadzenia informacji 2008-12-16 09:15:23, wprowadzający: Karol Faliszewski
Plan Odnowy Miejscowości Wolanów na lata
2010-2016. 
 Kliknij tu aby pobrać ww. dokument >>
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 14:26:06, wprowadzający: Karol Faliszewski
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WOLANÓW Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
PROWADZĄCUMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA ROK 2011 
 Kliknij tu aby pobrać ww. dokument >>
Data wprowadzenia informacji 2010-11-26 13:29:56, wprowadzający: Karol Faliszewski
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2012 rok 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Kliknij tu aby pobrać ww. dokument >>
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 13:52:16, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
Roczny program współpracy gminy Wolanów z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalności pożytku
publicznego w 2012 roku. 

Czas wytworzenia informacji: 2011-12-28
Czas ważności informacji: bezterminowo

 Kliknij tu aby pobrać ww. dokument >>
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 14:32:14, wprowadzający: Karol Faliszewski, autor: Rada Gminy w Wolanowie
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wolanow.pl