bip.wolanow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Wolanow www.wolanow.pl
Podatki i opłaty strona główna 

Podatki i opłaty
 
 stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data wprowadzenia informacji 2013-01-30 08:53:03 Informację zaktualizowano 2013-01-30 08:53:26, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 stawki podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2003-06-20 11:59:53 Informację zaktualizowano 2012-11-19 12:12:58, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 cena skupu żyta przyjęta do wymiaru podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2004-04-28 08:33:11 Informację zaktualizowano 2012-11-19 12:11:43, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 stawki podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 15:24:15 Informację zaktualizowano 2012-11-19 12:14:07, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 stawki opłaty targowej.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 13:40:53 Informację zaktualizowano 2012-08-24 11:06:49, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 stawki podatku od posiadania psów.
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 13:42:01 Informację zaktualizowano 2007-03-23 15:21:10, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 stawka opłat za pobór wody
Data wprowadzenia informacji 2007-03-23 15:14:59 Informację zaktualizowano 2012-08-21 11:08:12, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 stawka opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Data wprowadzenia informacji 2012-08-24 10:53:45 Informację zaktualizowano 2012-08-24 10:54:16, wprowadzający: Karol Faliszewski
 
 Uchwała nr VI/78/04 ws. zwolnienia przedsiebiorców od wnoszenia opłaty w zakresie zgłoszenia zmian we wpisie ewidencji działalności gospodarczej
Data wprowadzenia informacji 2004-05-11 10:42:51 Informację zaktualizowano 2007-03-23 15:21:45, wprowadzający: Karol Faliszewski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wolanow.pl